Można przeprowadzać studniówki, choć pod pewnymi ograniczeniami

-

– Nie zamykamy możliwości przeprowadzenia studniówek, choć są pewne ograniczenia – powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Przypomniał, że na stronie resortu są wytyczne sanitarne opracowane przez ministerstwa edukacji, zdrowia i GIS.

Wiceminister edukacji i nauki pytany był w środę w Radiu Zet o organizację w tym roku studniówek. Odpowiadając, Rzymkowski przypomniał, że opracowane zostały wytyczne sanitarne dotyczące właśnie organizacji studniówek. Są one dostępne m.in. na stronie internetowej MEiN.

Dopytywany był, czy uczniowie mogą na bal studniówkowy zaprosić swoją sympatię, jeśli jest to osoba z innej szkoły?

„Fundamentalna kwestia to określenie liczby osób uczestniczących. Po prostu stworzenie listy obecności, kto będzie uczestniczył w tej studniówce. Mowa jest oczywiście o uczestnikach, o tym, by w miarę możliwości były to osoby z tego samego środowiska, nie spoza, ale takiego wyłączenia nie ma” – odpowiedział wiceminister.

Mówił, że w dokumencie znalazły się też wytyczne, gdzie może odbywać się studniówka.

„Wszystko to jest warunkowane tym, czy występują przypadki covidu w tej społeczności szkolnej” – zaznaczył. Ocenił, że w wytycznych zawarte jest „dużo, powiedziałbym, dobrych rad”. Wskazał, że chodzi o zachowanie takiego reżimu sanitarnego, jaki obowiązuje w gastronomii, np. w restauracjach.

„My nie zamykamy w żaden sposób możliwości przeprowadzenia studniówki” – powiedział Rzymkowski. Choć, jak zaznaczył, obowiązują przy ich organizacji pewne ograniczenia. „Chcemy, żeby te studniówki były, aby to zwieńczenie nauki, to przygotowanie do pierwszego najważniejszego egzaminu w życiu odbyło się” – dodał.

W połowie grudnia Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne sanitarne dotyczące organizacji studniówek przygotowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Podkreśliło, że mają one odbywać się w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do sytuacji epidemicznej.

„Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice” – czytamy w wytycznych.

Wytyczne dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Przypomniano o konieczności przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Wśród ogólnych wytycznych napisano m.in., że w uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Rekomenduje się też, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy. Zaleca się też zwiększenie częstości (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj. toalety, podłogi, blaty). Zwrócono też uwagę na konieczność wietrzenia pomieszczeń.

W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną lub hybrydową, spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. (PAP)

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X