Gmina Bochnia: Wójt podpisał umowę o dofinansowanie termomodernizacji budynków szkół

Gmina Bochnia przystąpiła do realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Bochnia”. Realizacja tego dużego projektu pochłonie w sumie 17,6 mln zł, z czego aż 11,6 mln zł stanowić będzie dotacja z funduszy norweskich.

W imieniu Gminy Bochnia, Wójt podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (operatorem funduszy norweskich) umowę o dofinansowanie w/w projektu.

Podczas podpisania umowy obecny był również Pan Norbert Kaczmarczyk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Piotr Sak  – Poseł na Sejm RP.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie w każdym z budynków przewidziano wykonanie następujących prac:

 • docieplenie budynku,
 • modernizacja kotłowni,
 • montaż pompy ciepła,
 • a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji fotowoltaicznych.

Inwestycje zostaną przeprowadzone w 11 gminnych szkołachBaczkowie, Bogucicach, Brzeźnicy, Damienicach, Dąbrowicy, Łapczycy, Nieszkowicach Małych, Pogwizdowie, Proszówkach, Siedlcu i Stanisławicach.

Głównym celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego budynków użyteczności publicznej (szkół), przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza poprzez redukcję CO2, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja przedmiotowego projektu jest kontynuacją naszych działań zmierzających do uporządkowania gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej” – podkreśla Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia

Celami szczegółowymi projektu są:

 • tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki zabudowy na terenie Gminy;
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej, poprzez wykonanie odpowiedniej termoizolacji budynków, spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż pomp ciepła;
 • zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w każdym budynku;
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii na skutek odpowiedniej termoizolacji budynków oraz modernizacji systemu grzewczego w celu zwiększenia jego sprawności, zmniejszające wydobywanie się ciepła na zewnątrz oraz zmniejszenie ilości materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie obiektów;
 • ograniczenie wydatkowania środków finansowych na niwelowanie skutków złej izolacji pomieszczeń poszczególnych budynków;
 • podniesienie standardów świadczenia usług publicznych na terenie Gminy;
 • promowanie wśród mieszkańców Gminy prowadzenia działań termomodernizacyjnych.

Najnowsze materiały Partnerów