R e k l a m a

W Żegocinie podsumowano inwestycje z rządowymi dotacjami

-

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się z wójtem gminy Żegocina Wojciechem Wroną, aby porozmawiać o inwestycjach z udziałem rządowych dotacji realizowanych na terenie tej gminy. W spotkaniu uczestniczyli również posłowie Józefa Szczurek-Żelazko oraz Wiesław Krajewski i radny sejmiku województwa małopolskiego Piotr Dziurdzia.

Budowa żłobka i szkoły podstawowej, modernizacja oczyszczalni ścieków, remonty dróg gminnych – główne inwestycje realizowane na terenie gminy Żegocina z udziałem rządowych dotacji.

Żegocina jest przykładem wzorowej współpracy administracji rządowej i władz samorządowych. Działamy w myśl zasady „razem jesteśmy silniejsi”, pamiętając o wszystkich mieszkańcach gminy. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego dba o zrównoważony rozwój i wspiera zarówno duże aglomeracje miejskie, jak i małe miejscowości. Rozwój Żegociny to wyjście naprzeciw potrzeb mieszkańców, ale nie tylko. Dbając o komfort życia mieszkańców, otwieramy się także na turystów i wszystkich odwiedzających te tereny – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podkreślił również jak istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, technologicznego i społecznego jest wsparcie m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji i szeregu programów społecznych.

Ponad 835 tys. zł na remonty dróg

Od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. w Rozdzielu trwał remont drogi gminnej nr 580390. Wartość modernizacji odcinków liczących łącznie ok. 1,2 km wyniosła 529 905,12 zł, z czego 264 952 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych).

W marcu rozpocznie się remont liczącej ok. 1,1 km drogi gminnej nr 580373K w miejscowości Łąkta Górna. Rządowe wsparcie realizacji tego zadania wyniosło 570 275 zł, czyli ok. 65% jego ogólnej wartości.

Szkoła, żłobek i boisko

Gmina Żegocina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała łącznie 4 036 822 zł:

– w 2020 r. – 500 tys. zł na zadania:

 • rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina,
 • rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Żegocina,
 • przebudowa instalacji CO w budynku Urzędu Gminy Żegocina poprzez wymianę pieców gazowych,
 • projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej,
 • projekt budowy żłobka w miejscowości Żegocina,
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina,
 • przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żegocinie,
 • przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Żegocina.

– w 2021 r. – 3 536 822 zł na zadania:

 • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąkta Górna,
 • budowa szkoły podstawowej w miejscowości Łąkta Górna,
 • budowa wieży widokowej, urządzenie miejsca przeznaczonego do uprawiania sportów ogólnorozwojowych, rewitalizacja placu przy basenie w Łąkcie Górnej oraz urządzenie placu zabaw w Bełdnie (nabór dla gmin górskich).

Blisko ludzi

Gmina Żegocina otrzymała ponadto dotacje o łącznej wartości 18 620 342,62 zł – w 2021 r. 12 293 015,62 zł (dane z 31 grudnia 2021 r.) oraz w 2022 r. 6 327 327 zł (dane z 24 stycznia 2022 r.) na realizację zadań i programów z zakresu polityki społecznej. To m.in. ponad 1,6 mln zł na utworzenie 50 miejsc opieki w ramach programu „Maluch+”. Samorząd skorzystał też np. z Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – Moduł I i II: w 2021 r. pozyskując 61 075 zł na pomoc 179 osobom, a w 2022 r. 28 585 zł na pomoc 143 osobom. Środki na funkcjonowanie otrzymał też Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie: w 2021 r. 780 213 zł, w 2022 r. 859 614 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024