R e k l a m a

Powiat. Ruszają 3 inwestycje drogowe za kwotę ok. 4 mln zł

-

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy na realizację trzech inwestycji drogowych na terenie trzech gmin za blisko 4 mln zł. Remontowane będą drogi w Ostrowie Szlacheckim, Ostrowie Królewskim, Ujeździe, Rdzawie, Kierlikówce, Kamionnej, Nieprześni i Sobolowie.

Tadeusz Białka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni podpisał umowę z Elżbietą Wesołowską z Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego na modernizację drogi w Ostrowie Szlacheckim i w Ostrowie Królewskim oraz z Oskarem Niezabitowskim z firmy PRODiM, który wykonywał będzie modernizację dwóch dróg powiatowych w miejscowościach Ujazd, Rdzawa, Kierlikówka i Kamionna oraz w Nieprześni i Sobolowie. Przy podpisaniu obecni byli także członkowie Zarządu Powiatu: starosta bocheński Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak, Rafał Rudka, Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz.

Pierwsza z inwestycji za blisko 0,5 mln zł realizowana będzie w Ostrowie Szlacheckim i Królewskim. Powstanie prawie kilometrowy odcinek nowej nawierzchni wraz z wymianą podbudowy. Drogowcy wykonają nowe oznakowanie poziome, wzmocnią pobocza, jak również wymienią przepust pod drogą – wyjaśnia Adam Korta, starosta bocheński.

Druga inwestycja wyniesie prawie 1,8 mln zł i realizowana będzie w Nieprześni i Sobolowie. Zmodernizowany zostanie prawie 1,5 km odcinek drogi z nową nawierzchnią na całej szerokości jezdni ułożonej na wzmocnionej podbudowie poprzez wykonanie jej stabilizacji spoiwem hydraulicznym. Zakres prac obejmuje ponadto wymianę czterech przepustów wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem wylotów korytkami betonowymi poprzez ich ułożenie w rowach. Ponadto wykonane będzie oznakowanie poziome, utwardzone pobocza, pogłębione i wyprofilowane rowy oraz udrożnione przepusty.

Natomiast trzecia z inwestycji, której koszt wyniesie ponad 1,7 mln zł, realizowana będzie na terenie gminy Trzciana i przebiega przez Ujazd, Rdzawę, Kierlikówkę i Kamionną. Zmodernizowana zostanie droga na długości 2 km wraz z wzmocnieniem podbudowy. Powstanie nowa jezdnia, utwardzone pobocza, odnowione zostaną rowy i udrożnione przepusty pod zjazdami na całym odcinku drogi objętym robotami.

Powiat Bocheński pozyskał dofinansowanie z BGK w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację wspomnianych zadań, których zakończenie planowane jest w listopadzie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia