R e k l a m a

Powiat ogłosił konkurs dla NGO. Do podziału 120 tys. zł

-

Powiat Bocheński w 2022 roku na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczy 120 tys. zł. Jak co roku pieniądze zostaną podzielone w drodze otwartego konkursu. Oferty można składać do 15 marca.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w obszarze kultury, kultury fizycznej i turystyki.

W ramach konkursu zostaną przyznane pieniądze na zadania w dziedzinie:

  • kultury – na łączną kwotę 80 tys. zł;
  • kultury fizycznej – na łączną kwotę 30 tys. zł;
  • turystyki – na łączną kwotę 10 tys. zł.

Kryteria wyboru ofert zostały określone w ogłoszeniu o konkursie, który został opublikowany na BIP i na stronie internetowej powiatu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024