Bochnia. Urzędnicy chcą zwiększenia opłat za parkowanie i powiększenia strefy

-

Szykują się zmiany dotyczące parkowania w Bochni. Urzędnicy przygotowali projekt uchwały, który rozszerza płatną strefę o ścisłe centrum miasta i zaproponowali podwyżkę opłat. Stawka za pierwszą godzinę parkowania ma wzrosnąć z 1,5 zł do 2,5 zł.

Od 2018 r. opłaty obowiązują w strefie B, czyli na następujących ulicach i placach: ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka, ul. Kowalska, ul. Bracka, pl. gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. Fischera, pl. Gazaris, pl. gen. Pułaskiego, pl. Bolesława Wstydliwego.

W ścisłym centrum miasta wprowadzono strefę A, ale ponieważ na tym obszarze trwały prace rewitalizacyjne, parkowanie pozostawało bezpłatne. Teraz ma dojść do likwidacji stref i ujednolicenia obszaru płatnego parkowania.

Rozszerzenie SPP

Po kilkuletnich doświadczeniach w funkcjonowaniu SPP w mieście Bochnia stwierdzono brak zasadności utrzymania podziału na obszar A i B i zdecydowano o ujednoliceniu SPP do jednego obszaru. Zakończyły się prace rewitalizacyjne, w związku z czym pojawił się problem blokowania dostępnych bezpłatnych miejsc postojowych przez pojazdy przez cały dzień, również zauważalne jest parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W związku z tym wprowadzenie parkowania pojazdów jako płatne spowoduje zwiększenie rotacji i dostępności miejsc postojowych w centrum miasta oraz uregulowanie sposobu parkowania – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Urzędnicy zaproponowali kilka dodatkowych ulic, które mają być objęte płatnym parkowaniem. To: ul. Sutoris, ul. Niecała (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra), ul. Solna Góra (odcinek jednokierunkowy od ul. Konstytucji 3 maja do ul. Niecałej), ul. Krakowska (od ul. Świętokrzyskiej do ZS nr 3).

Ponadto płatne parkowanie planowane jest w następujących miejscach z dotychczasowej strefy A: ul. Solna, ul. Mickiewicza, ul. Rzeźnicka oraz północna i południowa strona pl. św. Kingi.

Natomiast do likwidacji płatnego parkowania wskazano ul. Górską. – Ze względu na parametry techniczne drogi i niestosowanie się kierowców do wprowadzonej organizacji ruchu zdecydowano o likwidacji płatnego postoju przy ul. Górskiej. Docelowo planowane jest wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju na przedmiotowym odcinku ulicy – argumentują urzędnicy.

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania, na których od 1 kwietnia 2022 r. mają być pobierane opłaty za parkowanie pojazdów:

 • pl. św. Kingi – strona południowa,
 • pl. św. Kingi – strona północna,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Sutoris,
 • ul. Solna,
 • ul. Rzeźnicka,
 • ul. Kącik,
 • ul. Różana,
 • ul. Biała,
 • ul. Matejki,
 • ul. Bernardyńska,
 • ul. Gołębia,
 • ul. Oracka,
 • ul. Kowalska,
 • ul. Niecała (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra),
 • ul. Bracka – pl. gen. Okulickiego,
 • ul. Bracka,
 • ul. Trudna,
 • ul. Gazaris,
 • ul. Fischera,
 • ul. Solna Górna (odcinek jednokierunkowy od ul. Konstytucji 3 maja do ul. Niecałej),
 • ul. Krakowska.

Opłaty nadal mają być pobierane również na pl. Gazaris, pl. gen. Pułaskiego i na pl. Bolesława Wstydliwego.

Granice Strefy Płatnego Parkowania po proponowanych zmianach przedstawia poniższa mapa.

Wzrost opłat

Obecne opłaty w SPP w Bochni są następujące:

 • 30 min. – 0,50 zł;
 • 1. godzina – 1,50 zł;
 • 2. godzina – 1,80 zł;
 • 3. godzina – 2 zł;
 • 4. i każda kolejna godzina – 1,5 zł;
 • abonament mieszkańca – miesięczny 10 zł, półroczny 50 zł, roczny 100 zł;
 • abonament dwutygodniowy – 75 zł;
 • abonament miesięczny – 150 zł;
 • zastrzeżone miejsce postojowe – 300 zł miesięcznie 24/h.

Opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W tym zakresie urzędnicy nie przewidują zmian.

W projekcie uchwały zaproponowano następujące stawki:

 • 30 min. – 1 zł;
 • 1. godzina – 2,50 zł;
 • 2. godzina – 3 zł;
 • 3. godzina – 3,5 zł;
 • 4. i każda kolejna godzina – 2,5 zł;
 • abonament mieszkańca – miesięczny 10 zł, półroczny 50 zł, roczny 100 zł;
 • abonament dwutygodniowy – 75 zł;
 • abonament miesięczny – 150 zł;
 • zastrzeżone miejsce postojowe – 300 zł miesięcznie 24/h.

Ponadto zwiększeniu ma ulec również kara (tzw. opłata dodatkowa) za nieopłacenie parkowania – z 50 zł na 70 zł, przy czym proponuje się zachowanie ulgi w wysokości 20 zł za wniesienie opłaty najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia.

Jak uzasadniana jest podwyżka?

W projekcie uchwały przypomniano, że obecne stawki zostały uchwalone w 2017 r.

Przez 4 lata funkcjonowania SPP stawki te nie były podnoszone. Po rozeznaniu wysokości opłat za parkowanie w okolicznych miastach oraz biorąc pod uwagę wzrost cen w każdym obszarze gospodarki postanowiono o zwiększeniu stawek za postój w SPP – stwierdzono w projekcie uchwały.

– Na podstawie danych przekazanych przez Operatora SPP w Bochni z grudnia 2021 roku widać, że wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej utrzymuje się na wysokim poziomie co oznacza, że istnieje duże nasycenie pojazdami parkującymi w SPP – średnia zajętość w godzinach 8:00-10:00 wynosi 93,49 proc. Rotacja średnia (w okresie godzin poboru opłat w SPP) wynosi 4,82. Według danych średni czas wykupionego postoju wynosi 1,5 h dla jednego miejsca postojowego – przekazano w projekcie uchwały.

Powyższe może być spowodowane zbyt niską opłatą za parkowanie. Celem zwiększenia dostępności miejsc parkingowych opłata powinna ulec zwiększeniu, aby wymusić rotację pojazdów. Odpowiednia stawka za godzinę parkowania powinna być wyznaczona poprzez aktualny popyt na miejsca parkingowe tak, aby utrzymywała ona stały udział 15 proc. wolnych miejsc postojowych. Ma to na celu wyeliminowanie parkowania długoterminowego, na rzecz częstszych postojów na krótki czas – argumentują urzędnicy.

Operatorem SPP na terenie Bochni jest firma Dropel, która ma umowę z miastem do 31 grudnia 2022 r. Obecne wynagrodzenie operatora wynosi 42,77 proc. od wszystkich wpływów z opłat w SPP.

Planuje się, aby zmiany zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Ostateczne decyzje należą do radnych Rady Miasta Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023