R e k l a m a

Bochnia. Strażacy OSP dostaną podwyżkę ekwiwalentu?

-

Wśród projektów uchwał przygotowanych na lutowe posiedzenie Rady Miasta Bochnia jest propozycja zwiększenia ekwiwalentu dla strażaków OSP. Obecnie dostają 12 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczej i 6 zł za udział w szkoleniu. Nowe stawki miałyby wynosić odpowiednio 20 zł i 10 zł.

W projekcie uchwały zapisano, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Bochni miałaby wynosić:

  • 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych;
  • 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.

Urzędnicy wyjaśnili, że 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych obligująca rady gmin do ustalania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Poinformowano również, że ekwiwalent nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

W uwagi na fakt, iż dotychczas wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP była uchwalona przez Radę Miasta Bochnia 30 września 2010 r., określającą ekwiwalent w wysokości 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i stawką 6 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu, należy uchwalić nową stawkę ekwiwalentu – uzasadniono w projekcie uchwały.

Na terenie Bochni działają następujące jednostki OSP: Chodenice, Dołuszyce i Kolanów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia