R e k l a m a

Pomieszczenia w kuźni i lodowni na 10-letni wynajem? Wkrótce przetarg

-

Bocheńscy urzędnicy szykują się do ogłoszenia przetargu na wynajem pomieszczeń w odremontowanych budynkach dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych. Chcą aby radni zgodzili się na umożliwienie podpisania umowy na 10 lat.

W projekcie uchwały, która trafi na lutowe obrady rady miasta, wyszczególniono dwa lokale:

  • o powierzchni najmu 30,70 m kw. przy ul. Orackiej 2,
  • o powierzchni najmu 145,80 m kw. przy ul. Orackiej 4.

W obu przypadkach czas trwania najmu określono na „do 10 lat”.

W przypadku wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymagana jest zgoda rady miasta.

W grudniu 2021 r. zakończyła się inwestycja przebudowy i remontu budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi. W wyniku modernizacji pomieszczenia dawnej kuźni o pow. 145,80 m2 i lodowni o pow. 30,70 m2 mogą zostać przeznaczone do wynajmu w trybie przetargów ustnych nieograniczonych – podali urzędnicy w uzasadnieniu projektu uchwały.

W lokalu dawnej „kuźni” przewidziano możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej. Z uwagi na fakt, iż lokal wymaga całkowitego wyposażenia, co będzie wiązało się z poniesieniem przez najemcę znacznych kosztów adaptacyjnych, zasadnym jest wydłużyć okres najmu do 10 lat – wyjaśniono w projekcie uchwały.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia