R e k l a m a

Czwartkowe Spotkanie Muzealne: O zabytkach związanych z górnictwem

-

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza 25 kwietnia o godz. 17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne.

Tym razem gościem będzie dr hab. Andrzej Gaczoł (prof. Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury), który wygłosi wykład „Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa architektury przemysłowej i zabytków techniki (w szczególności zabytków związanych z górnictwem)”.

Dziedzictwo techniki to istotny element dziedzictwa kultury, związany z historią rozwoju myśli technicznej. W obrębie tegoż dziedzictwa wyróżnia się trzy rodzaje zabytków: zabytki przemysłowe, zabytki inżynierii (mechanicznej, budowlanej, chemicznej, energetycznej i elektronicznej, awiacyjnej i budowy okrętów, informacji i telekomunikacji) oraz zabytki techniki (od prehistorii i czasów nowożytnych jak również związane między innymi z rewolucją przemysłową, techniką edukacyjną, a także muzealnictwo techniczne) – mówi Andrzej Gaczoł.

Zaprezentuję przede wszystkim problematykę rewitalizacji zabytków przemysłowych – pozostałości kultury przemysłowej o wartościach: historycznych, architektonicznych, technicznych, społecznych lub naukowych. W skład tego dziedzictwa poprzemysłowego wchodzą budynki i maszyny, warsztaty, zakłady produkcyjne i fabryki, kopalnie i zakłady obróbki, magazyny i składy, miejsca wytwarzania, transport i jego infrastruktura, a także miejsca o funkcji socjalnej związanej z przemysłem jak np. zabudowania mieszkalne [osiedla robotnicze], miejsca praktyk religijnych oraz edukacji – zapowiada Andrzej Gaczoł.

Przedstawię rewaloryzację i adaptację dawnych kopalń soli na terenie Rumunii (Kaczyka, Turda) oraz kopalń węgla na Górnym i Dolnym Śląsku (m.in. Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w dawnej kopalni „Julia” w Wałbrzychu, Skansen górniczy w „Królowej Luizie” w Zabrzu, Muzeum Śląskie w Katowicach) oraz ochronę osiedli robotniczych dla górników kopalni „Giesche”: Giszowiec i Nikiszowiec – dodaje Andrzej Gaczoł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc