R e k l a m a

Policja w Bochni. Oficjalnie powołano komendanta i zastępcę – ZDJĘCIA

-

Mł. insp. Jerzy Polczyk jest już pełnoprawnym komendantem powiatowym policji w Bochni. Od 2 marca był „pełniącym obowiązki komendanta”.

Krótką uroczystość zorganizowano w środę w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Nowym komendantem jednostki jest od teraz mł. insp. Jerzy Polczyk, a zastępcą nadkom. Łukasz Radzięta. Nominacje wręczył zastępca komendanta małopolskiej policji insp. Robert Strzelecki.

Dołożymy wszelkich starań, aby ta jednostka nadal zachowywała co najmniej ten poziom, który jest obecnie. Oczywiście zawsze będziemy dążyć do doskonałości – powiedział mł. insp. Jerzy Polczyk, komendant powiatowy policji w Bochni.

Jestem otwarty na współpracę, bez względu na wszelkie ewentualne podziały, czy to światopoglądowe, czy też polityczne. Chcę działać tylko na rzecz dobra społeczeństwa Bocheńszczyzny. To mi przyświeca, pomimo tego, że nie jestem mieszkańcem – chociaż to zawsze może się zmienić – jednak będą działał tutaj z wami na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Bocheńszczyzny – zapewnił przedstawicieli samorządów Jerzy Polczyk.

Zwrócił się również do obecnych podczas uroczystości byłych komendantów bocheńskiej jednostki (Marek Rudnik, Mariusz Dymura i Tadeusz Stachak). – Panowie, bardzo wam dziękuję za wkład jaki włożyliście w wizerunek tejże jednostki. Nie tylko architektoniczny, ale również kadrowy – powiedział Jerzy Polczyk.


Mł. insp. Jerzy Polczyk – absolwent Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • 1992-1994 r. Oddziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • 1994-1995 r. policjant Komendy Rejonowej Policji w Tarnowie
 • 1995-2003 r. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
 • 2003-2004 r. Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Tarnów – Centrum
 • 2004-2007 r. Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Tarnów – Centrum
 • 2007-2016 r. Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Tarnów – Centrum
 • od 16.01.2016 r. Komendant Komisariatu Policji w Tuchowie
 • od 18.07.2016 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 • od 8.03.2018 r. p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 • od 11.06.2018 r. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 • od 02.03.2019 r. p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Bochni
 • od 24.04.2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Bochni

Nadkom. Łukasz Radzięta – absolwent Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studia cywilne magisterskie ukończone na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Od początku w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni.

Przebieg służby:

 • 1996 r. kurs podstawowy Ośrodek Szkolenia Policji w Krakowie
 • 2004 r. kurs specjalistyczny Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • 2009 r. kurs oficerski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • od 16.03.1997 r. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym
 • od 01.07.2014 r. p.o. Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 • od 16.01.2015 r. Naczelnik Wydziału Kryminalnego
 • od 11.03.2019 r. p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni
 • od 24.04.2019 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia