R e k l a m a

Nowy Wiśnicz i węgierski Tokaj zostały miastami partnerskimi

-

Delegacja Nowego Wiśnicza przebywała w węgierskim Tokaju 23 i 24 lutego. Była to kontynuacja kontaktów zawiązanych w listopadzie i grudniu ubiegłego roku (wtedy Węgrzy gościli na wiśnickim zamku). Do Tokaju pojechali przedstawiciele władz Nowego Wiśnicza oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej, a efektem są podpisane dwie umowy partnerskie.

Pierwszą umowę podpisali burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska oraz burmistrz Tokaju Posta György. To umowa o współpracy partnerskiej miast, która dotyczyć ma przede wszystkim nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, szkołami, szczególnie w formie wymiany kulturalnej i sportowej. Ma ona także ułatwić kontakty gospodarcze między zainteresowanymi podmiotami, wzajemną promocję oraz organizację spotkań, konferencji i wystaw z zakresu kultury, sztuki, tematyki społecznej i gospodarczej.

Drugą umowę podpisali dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak oraz burmistrz Tokaju Posta György. Dotyczy ona współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Królewski Szlak Wina”.

W ramach tego przedsięwzięcia ma powstać transgraniczny szlak turystyczno-edukacyjny wiodący z Tokaju do Polski, obejmujący pomniki dziedzictwa kulturowego związane ze wspólną przeszłością, miasta, zabytki i atrakcje turystyczne znajdujące się w Polsce, na Węgrzech i Słowacji.

Szlak połączy miejsca UNESCO i Pomniki Historii (oraz ich węgierskie i słowackie odpowiedniki). Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie i złożenie wniosku o wpis „Królewskiego Szlaku Wina” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia