R e k l a m a

Bochnia wypuści obligacje na 15 mln złotych?

-

Na dzisiejszej sesji rady miasta (rozpoczęła się o godz. 9:00) radni debatować będą m.in. na temat projektu uchwały w sprawie emisji obligacji. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają pomóc w sfinansowaniu planowanych inwestycji oraz spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie uchwały zapisano emisję 15 tysięcy obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Propozycja ich zbycia ma być „skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób”.

Obligacje miałyby być wyemitowane w trzech seriach, jeszcze w tym roku. Ich wykup rozpocząłby się w 2021 roku i potrwałby najpóźniej do roku 2029.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc