R e k l a m a

Dodatkowe 1,8 mln zł na zadania związane z rewitalizacją. Zmiany w budżecie Bochni

-

W czwartek radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie Bochni. Zaplanowano m.in. dodatkowe pieniądze na remont przekrycia Babicy pomiędzy ul. Solną a ul. Kraszewskiego (1,3 mln zł) oraz 0,5 mln zł na rewitalizację centrum miasta (prace archeologiczne i ewentualne roboty dodatkowe).

Zmiany zapisane w uchwale:

zwiększenie budżetu po stronie dochodów o 614 550,53 zł, w tym:

  • dotacja celowa w dziale „Turystyka” – 614 550,53 zł (refundacja poniesionych kosztów przy inwestycji „Turisticus”);

zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o 591 582,64 zł, w tym:

  • dotacja celowa w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 591 582,64 zł (zmiana wynikająca z pomyłki przy planowaniu budżetu na 2019 rok);

zwiększenie budżetu po stronie wydatków o 4 022 967,89 zł, w tym:

  • Budowa trasy północno-zachodniej – 870 000,00 zł (cytat z uzasadnienia uchwały: „Konieczność zwiększenia środków na realizację wynika z obowiązku wypłaty odszkodowań za działki prywatnych właścicieli. Odszkodowania wypłacane są na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Bocheńskiego. W okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku wypłacono około 300 000,00 zł. Pozostała kwota na tym zadaniu nie gwarantuje wykonania tej drogi”);
  • Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów – 1 200 000,00 zł („Gmina uzyskała dotację na realizację zadania w kwocie 4 840 000,00 zł (posiadamy promesę). Dofinansowanie będzie wynosić 80% do 20% Gmina. Posiadamy kompletną dokumentację”);
  • Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 152 967,89 zł („W związku z koniecznością zwiększenia deficytu budżetu na 2019 rok zwiększono również środki przeznaczone na jego obsługę”);
  • Remont przekrycia potoku Babica pomiędzy ul. Solna – Kraszewskiego – 1 300 000,00 zł („W związku ze stwierdzoną awarią obiektu stanowiącego przekrycie potoku Babica na odcinku pomiędzy ul. Solną a ul. Kraszewskiego zachodzi konieczność wykonania niezwłocznego remontu elementów żelbetowych oraz prefabrykowanych. Realizacja remontu jest pilna z uwagi na jego stan techniczny budzący zastrzeżenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni. Pilność remontu podyktowana jest również zależnością z realizowanym zadaniem „Rewitalizacja centrum miasta Rynek OD-NOWA”. Nie będzie możliwe wykonanie prac rewitalizacyjnych na tej części zadania bez uprzedniego przekrycia potoku”);
  • Rewitalizacja centrum miasta „Rynek OD-NOWA” – środki własne – 500 000,00 zł („Konieczność zwiększenia środków na realizację zadania wynika ze zlecania dodatkowych prac archeologicznych, do wykonania których Gmina została zobowiązana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, jak również ewentualnych robót dodatkowych jakie mogą wystąpić przy rewitalizacji w tak trudnym obszarze”).

Rośnie deficyt

W związku ze zmianami deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 4 mln zł (z 6,6 mln zł do 10,6 mln zł). Przychody zwiększono emisją obligacji (3 mln zł) i wolnymi środkami (1 mln zł).

Po zmianach budżet Bochni na 2019 rok wynosi:

  • plan dochodów – 157 418 113,84 zł;
  • plan wydatków – 168 018 113,84 zł;
  • deficyt – 10 600 000,00 zł.

Przy podejmowaniu tej decyzji radni nie byli jednogłośni. Za zmianami w budżecie zagłosowało 16 radnych, 5 wstrzymało się od głosu (Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Damian Słonina).

Wątpliwości radnych

Pojawiły się wątpliwości dotyczące niektórych zapisów. Np. radny Marek Bryg pytał, dlaczego na KN-2 zapisywanych jest 870 tys. zł, a nie 300 tys. zł. Z kolei radny Jerzy Lysy ubolewał, że za zwiększonymi wydatkami kryje się emisja obligacji.

To już jest czwarta uchwała, którą zmieniamy budżet. Jest kwiecień. Czy ten budżet na pewno był dobrze przygotowany, skoro mamy tyle poprawek, tyle braków. Mam wielki dylemat, ponieważ w tym budżecie dopatrujemy się coraz więcej takiego przelewania pieniędzy z jednego w drugie. Tu nam brakuje, tam nam brakuje. To jak ten budżet był skonstruowany? Tutaj mam taki dylemat, że coś jest tutaj nie tak – pytała radna Zenona Banasiak.

Przepraszam bardzo, że pozwoliłam sobie byle jaki budżet przygotować. Bardzo mi przykro z tego powodu, że budżet państwa, Unia Europejska, przyznają nam dotacje, a jestem tak głupia i tego nie przewidziałam – odpowiedziała ironicznie skarbnik Grażyna Zioło.

Pozwolę sobie przypomnieć, że autorem budżetu jest pan burmistrz – zwrócił uwagę Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia