21 przedszkolaków z powiatu bocheńskiego wzięło udział w konkursie krasomówczym

-

LIPNICA MUROWANA. 22 marca 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym im. św. Urszuli Ledóchowskiej odbyła się X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu Recytatorsko–Krasomówczego pod hasłem „O zachowaniu się, czyli bon ton przedszkolaka – budowanie prawidłowych postaw dziecięcych”. Pierwszy konkurs miał miejsce w 2012 roku. Zainicjowany został przez metodyk p. Alicję Świątek a także ówczesną dyrektor lipnickiego przedszkola p. Renatę Kurek. Od dekady patronat honorowy nad konkursem obejmuje wójt Gminy Lipnica  Murowana Tomasz Gromala.  

Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności  recytatorskich, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci, a także wspieranie  uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci to cele konkursu niezmienne od lat.  Jedna  

z inicjatorek konkursu p. Alicja Świątek podkreśla, że głównym celem konkursu jest  wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się  do otaczającego świata i jego reguł poprzez poezję i prozę. 

Co roku zmienia się hasło przewodnie konkursu. Początkowo dopuszczano  prezentacje dowolnie wybranych utworów literackich. Z biegiem lat organizatorzy  wskazywali krąg tematyczny dotyczący m.in. popularyzacji twórczości Jana Brzechwy  i Juliana Tuwima, szeroko pojętego patriotyzmu, zdrowia, ekologii, matematyki czy  budowaniu prawidłowych postaw dziecięcych. 

Uczestnicy konkursu to utalentowane dzieci powiatu bocheńskiego, przygotowywane  pod czujnym okiem swoich nauczycieli i rodziców do prezentacji wybranego utworu  literackiego zgodnie z recytatorskim kunsztem. Tegoroczna edycja, po raz drugi z rzędu, ze  względu na pandemię COVID – 19, odbyła się z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

Do X jubileuszowej edycji konkursu przystąpiło 21 uczestników z 12 placówek  powiatu bocheńskiego. Komisja konkursowa w składzie: 

 • p. Alicja Świątek – emerytowana metodyk powiatu bocheńskiego, pomysłodawczyni  konkursu 
 • p. Renata Kurek – emerytowany dyrektor i nauczyciel Przedszkola Samorządowego im. św.  Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, pomysłodawczyni konkursu 
 • p. Magdalena Pajor – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Rajbrocie 
 • p. Krystyna Wilczek – kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej 

po obejrzeniu filmów z wystąpieniami recytatorskimi uczestników konkursu w dwóch  kategoriach: dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, przyznała nagrody i wyróżnienia: 

Kategoria dzieci 5 – letnich: 

GRAND PRIX Anna Kurek – Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

I miejsce Emilia Kruk – Przedszkole w Nowym Wiśniczu 

II miejsce Wiktoria Mielec – Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni 

III miejsce Michał Bachula – Ochronka Parafii św. Pawła Apostoła Niepubliczne Przedszkole  w Bochni 

Wyróżnienie Bartłomiej Mucha – Przedszkole „Słoneczko” w Cichawce 

Wyróżnienie za niezwykle ekspresywny charakter wystąpienia – Tomasz Janik – Przedszkole  Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 

Kategoria dzieci 6 – letnich: 

GRAND PRIX Wiktoria Jaworska – Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Lipnicy Murowanej 

I miejsce Karolina Remiszewska – Przedszkole w Nowym Wiśniczu 

II miejsce Agnieszka Solak – Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni 

III miejsce Lena Sitar – Publiczne Przedszkole w Borku 

Wyróżnienie Malwina Gołąb – Publiczne Przedszkole w Żegocinie 

Wyróżnienie Paulina Szkarłat – Publiczne Przedszkole w Łąkcie Górnej 

Po obradach, Magdalena Pajor, na wniosek komisji udzieliła kilku rad, które mogą się przydać  w przyszłości nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu. Oto one: 

 • Dobierz utwór dostosowany do możliwości i predyspozycji recytatora/dziecka. – Porozmawiaj z dzieckiem na temat proponowanego tekstu – o czym mam mówić? Czy to rozumiem? 
 • Tekst powinien być opanowany pamięciowo na tyle perfekcyjnie, aby uniknąć  niespodzianek 
 • Zadbaj o pauzę koncentrującą zanim zacznie być wygłaszany tekst. Buduje się w ten sposób atmosferę. 
 • Świadomy oddech. Oddech to przerwa w recytacji i nie może być on przypadkowy. – Zadbaj, by gest nie zdominował występu. W recytacji liczy się słowo! 
 • Wymawianie wyraźnie każdego słowa jest ważne. 
 • Pośpiech na końcu recytowanego utworu nie jest mile widziany. Chętnie słuchamy, nie  śpieszymy się. 
 • Świadoma regulacja głosu, jego barwa i natężenie i tempo mają duże znaczenie w recytacji. 

Dzięki licznym sponsorom nagrody od lat otrzymują nie tylko laureaci konkursu, ale  każdy jego uczestnik. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe tego ważnego  wydarzenia kulturalnego na szczeblu powiatu wszystkim sponsorom. Sponsorami konkursu na przestrzeni 10 lat byli:

 • Bacówka – Towary Tradycyjne, 
 • Ewelina Kurek – praktyka lekarska, 
 • Gmina Lipnica Murowana, 
 • Hotel i Gospoda Pod Kamieniem Agata Chmura, 
 • Meblowe – Meble na wymiar Łukasz Zych, 
 • Papirus – Artykuły biurowe dla Ciebie i Twojej firmy – Wiesława Piecuch,
 • Skład budowlany „Inwestor” Norbert Słowiński, Władysław Migda,
 • TAHPOL- TRANS Transport i Spedycja, 
 • Społem. Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, 
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Matlęga, 
 • Piekarnia „Zelek” Maria i Jan Zelek z Rajbrotu 

Koordynatorami X jubileuszowej edycji były Arletta Piechnik oraz Joanna Zych – nauczycielki  z lipnickiego przedszkola.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X