R e k l a m a

Bochnia-Łapczyca. Nowy wiadukt na DK94 coraz bliżej

-

Postępują prace na budowie wiaduktu w Bochni nad ul. K. Brodzińskiego w ciągu DK94. Roboty rozpoczęły się pod koniec października 2021 r., a na koniec marca 2022 r. ich zaawansowanie wynosi 70 proc.

Większość robót wykonano

Dotychczas zabetonowano płytę ustroju nośnego. Wykonywana jest izolacja i zasypka przyczółków wiaduktu na DK94. Pozostało do wykonania 30 proc robót, w tym m.in. dokończenie skrzydeł wiaduktu i zasypki za przyczółkami, wykonanie warstw konstrukcyjnych dojazdów do wiaduktu, nawierzchni na wiadukcie, chodników, barier i krawężników. Po przełożeniu ruchu na nowy obiekt rozebrany zostanie tymczasowy wiadukt objazdowy.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji przewidziano:

  • budowę wiaduktu tymczasowego wraz z drogą tymczasową, aby zapewnić ruch podczas remontu,
  • rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
  • budowę nowego wiaduktu wraz dojazdami,
  • rozbiórkę objazdu tymczasowego,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowego wiaduktu.

Budowa nowego wiaduktu podyktowana jest złym stanem technicznym starego obiektu oraz koniecznością dostosowania skrajni pionowej, czyli odległości od poziomu drogi do spodu wiaduktu, do obowiązujących przepisów. Istniejący wiadukt powstał w 1984 r, kiedy obowiązywały inne wymogi dla takich obiektów i dlatego jego skrajnia zamiast wymaganych aktualnie 4,5 m miała 4,25 m. Był więc za niski. Nowy wiadukt zaprojektowany został jako obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej.

Planowany termin zakończenia robót to maj 2022 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc