R e k l a m a

Od 1 kwietnia będzie można złożyć wniosek o tzw. „żłobkowe”

-

Od 1 kwietnia będzie można złożyć do ZUS elektroniczny wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejne wsparcie rodzin, które sprzyja łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi chodzić do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Trzeba przekazać dane swoje i dziecka placówce, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na dziecko, na które ZUS nie przyznał rodzinnego kapitału opiekuńczego. Za ten sam okres można otrzymać albo dofinansowanie, albo rodzinny kapitał opiekuńczy. Wniosek, tylko elektroniczny, można będzie złożyć do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi tę usługę.

Wsparcie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc