Przy bocheńskim szpitalu powstanie nowoczesne centrum ratownictwa medycznego

-

Jeszcze w tym roku nieopodal szpitala w Bochni powstanie nowy parking na potrzeby stacjonowania karetek. Dzisiaj to miejsce wizytował starosta Adam Korta wraz z Markiem Rudnikiem, członkiem zarządu powiatu.

– Inwestycja ta ma wielkie znaczenie dla naszej placówki, ponieważ parking ten będzie częścią nowoczesnego centrum ratownictwa medycznego — mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Inwestycja zakłada też przebudowę budynku obok gdzie przebywają ratownicy medyczni, co razem pozwoli utworzyć nowoczesne centrum ratownictwa medycznego.

Prace będą składać się z dwóch elementów. Pierwszy z nich obejmie właśnie adaptację parteru budynku D przy ul. Krakowskiej na potrzeby wykonania śluzy do dezynfekcji personelu i węzła sanitarnego oraz przebudowy piętra pierwszego tego budynku w celu uzyskania dodatkowej powierzchni wraz z węzłem sanitarnym dla Ratowników.

Druga część prac obejmie modernizację całej płyty postojowej istniejącego parkingu wraz z wykonaniem zadaszenia nad parkingiem co ma m.in. na celu lepsze zabezpieczenie większej liczby karetek i ich odpowiednie zasilanie.

Umowa na realizację inwestycji opiewa na kwotę prawie 1,5 mln zł brutto. Wykonawca ma 30 dni na wykonanie projektu i 120 dni na wykonanie inwestycji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023