R e k l a m a

Dofinansowanie dla OSP. Które jednostki dostaną pieniądze?

Małopolskie Remizy 2019

-

Ponad 200 tys. złotych – to łączna kwota, która wkrótce zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w 5 remizach powiatu bocheńskiego.

W poniedziałek listę jednostek z całego województwa, do których trafi dofinansowanie, zatwierdził małopolski sejmik.

Dotacja będzie mogła być wykorzystana na: zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym zagospodarowania terenu wokół remizy) w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej budynków, a także na wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Jednostki z terenu powiatu bocheńskiego, które otrzymają dofinansowanie:

  • OSP Lipnica Górna – 48 000 zł
  • OSP Królówka – 48 000 zł
  • OSP Tarnawa – 13 600 zł
  • OSP Kierlikówka – 37 496 zł
  • OSP Rzezawa – 48 000 zł
  • OSP Łąkta Górna – 18 872 zł

Realizowany od 2009 roku program „Małopolskie Remizy” jest unikatowym w skali kraju. Dotychczas pomoc finansowa trafiła do 784 małopolskich jednostek OSP, a blisko 32 mln zł zostały wykorzystane na remonty i prace budowlane.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia