R e k l a m a

Bochnia. Na co pójdzie 1 mln zł z nagrody za szczepienia? Podejście drugie

-

Na najbliższą sesję rady miasta urzędnicy przygotowali projekt uchwały zmieniający tegoroczny budżet Bochni. Dokument zawiera taką samą propozycję podziału 1 mln zł wygranego w konkursie „Najbardziej odporna gmina”, ale podano nowe uzasadnienie.

Jak już informowaliśmy miesiąc temu urzędnicy zaproponowali następujące przeznaczenie 1 mln zł wygranego przez Bochnię w konkursie „Najbardziej odporna gmina”:

  • przystosowanie pomieszczeń w południowym skrzydle budynku Urzędu Miasta do obsługi stron umożliwiające zachowanie dystansu społecznego celem zmniejszenia ryzyka zakażeń COVID-19 – 680 tys. zł;
  • dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolanów – 200 tys. zł;
  • zakup samochodu użytkowego z przeznaczeniem do transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień przeciw COVID-19 – 120 tys. zł.

Bezsporną kwestią podczas dyskusji radnych były pieniądze na samochód dla OSP Kolanów, ale dwie pozostałe pozycje wzbudziły kontrowersje. Dlatego urzędnicy złożyli autopoprawkę, która zmieniała budżet z pominięciem tego 1 mln zł. Tym samym temat przełożono na kwiecień.

Niedawno w rozmowie z Bochnianin.pl burmistrz Stefan Kolawiński powiedział, że na kwietniową sesję zostanie zaproponowany projekt uchwały zmieniający budżet, który będzie zawierał taką samą propozycję na zagospodarowanie wygranego 1 mln zł, ale z nowym uzasadnieniem, które ma rozwiać wszelkie wątpliwości wokół tego tematu.

Kilka dni temu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem trafił do radnych.

Uzasadnienie ws. zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń w południowym skrzydle budynku Urzędu Miasta do obsługi stron umożliwiające zachowanie dystansu społecznego celem zmniejszenia ryzyka zakażeń COVID-19”.

Obecny stan lokalowy Urzędu Miasta Bochnia jest niespełniający przyjętych reguł w czasie wydawanych obostrzeń dotyczących zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem. Urząd dysponuje od roku południowym skrzydłem budynku, który nie jest obecnie wykorzystywany. Pomieszczenia budynku są w złym stanie technicznym. Zasadnym jest aby zadysponować wolne pomieszczenia umożliwiając odpowiednie rozmieszczenie pracowników. Jednym z podstawowych celów jest umożliwienie przyjmowania stron w warunkach gdzie zmniejsza się kontakt z pracownikami oraz dostosowaniem toalety do wymagań osób z dysfunkcją ruchową. W obecnym stanie lokalowym w pomieszczeniach gdzie przebywa nawet czterech pracowników przyjmowane są strony przychodzące z zewnątrz. Taka forma obsługi klienta prowadzi do częstych zachorowań wśród pracowników”.

Uzasadnienie ws. zadania pn. „Zakup samochodu użytkowego z przeznaczeniem do transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień przeciw COVID-19”:

W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „Najbardziej odporna gmina” konieczne jest utworzenie zadań budżetowych umożliwiających wydatkowanie otrzymanych środków w sposób wpisujący się w ogólnoświatową walkę z pandemią wywołaną COVID-19. W czasie trwania pandemii tutejszy urząd realizował zadania przeciwdziałające zakażeniom między innymi poprzez transport mieszkańców, w tym niepełnosprawnych do punktów szczepień, dowożenie środków odkażających oraz działania promujące profilaktykę. Do wykonania tych zadań wymagany jest samochód dostosowany do pełnienia niniejszych funkcji. Obecny samochód będący w dyspozycji Urzędu jest w złym stanie technicznym i może nie przejść kolejnego badania technicznego. Samochód z uwagi na duży stopień wyeksploatowania jest awaryjny, co podnosi koszty jego utrzymania. Reasumując, aby Urząd mógł dalej realizować stawiane przed nim zadania wymagana jest niezwłoczna jego wymiana”.

Czy nowe uzasadnienie przekona radnych? O tym będzie można przekonać się już w czwartek 28 kwietnia, bo na ten dzień zwołano sesję.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc