Muzeum. W niedzielę wernisaż archeologicznej wystawy „Wojownicy i rzemieślnicy”

-

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza w niedzielę 1 maja o godz. 14:00 na wernisaż wystawy archeologicznej „Wojownicy i rzemieślnicy. Kultura przeworska w okresie rzymskim nad Wisłą i Rabą”.

Wystawa pt., „Wojownicy i rzemieślnicy. Kultura przeworska w okresie rzymskim nad Wisłą i Rabą” opowiada o wybranych aspektach życia ludności zamieszkującej okolice Bochni około 2000-1600 lat temu. Ludność wyróżnianej przez archeologów „kultury przeworskiej” to z jednej strony rolnicy, hodowcy, wyspecjalizowani garncarze, metalurdzy i jubilerzy, a z drugiej – wojownicy. O ich społeczeństwie najlepiej świadczą odkrycia z cmentarzysk, gdzie odkrywane są pochówki kobiet oraz mężczyzn.

Na wystawie zaprezentowane zostaną znaleziska z wybranych stanowisk kultury przeworskiej z okolic styku Wisły i Raby. Jednym z najciekawszych odkryć ostatnich lat z tego obszaru jest nekropola w Sokołowicach koło Koszyc. Na tym cmentarzysku z przełomu er pochowano między innymi wojowników złożonych do grobu wraz z uzbrojeniem.

Rzemiosłem, któremu poświęcone zostanie najwięcej uwagi będzie garncarstwo. Relikty pieców oraz warsztatów garncarskich z czasów między końcem II a V wiekiem odkryte zostały do tej pory na kilku stanowiskach na północ od Bochni. Obok Bessowa i Strzelec Małych, gdzie produkowano głównie naczynia stołowe, o charakterze dekoracyjnym, na wystawie po raz pierwszy zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań we Wrzępi. Odkryto tu duże, jedno z większych w Europie, wyspecjalizowane miejsce produkcji naczyń zasobowych.

Ostatnia część wystawy poświęcona jest odkryciu osady w Nowym Brzesku. Prowadzono tu do tej pory tylko badania nieinwazyjne, doprowadziły one jednak do unikatowych w skali kraju odkryć. Dowodzą one, iż w tym miejscu znajdowało się jedno z ważniejszych centrów osadniczych w regionie, najpewniej istotny węzeł komunikacyjny i handlowy. O życiu codziennym w tym miejscu, w tym o rolnictwie, handlu, kontaktach z Cesarstwem Rzymskim czy rzemiośle świadczą liczne znaleziska metalowe datowane na okres rzymski. Ponadto, na stanowisku odkryto także unikatowe zabytki wczesnośredniowieczne.

Wystawa zorganizowana przez Fundację ARCH i Stowarzyszenie Archeologów Terenowych STATER.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022