R e k l a m a

1 mln zł z nagrody za szczepienia na remont magistratu, „covidowy” samochód i auto dla OSP

-

W czwartek bocheńscy radni zaakceptowali zaproponowany przez urzędników podział 1 mln zł z nagrody w konkursie „Najbardziej odporna gmina”. Pieniądze zostaną zadysponowane na remont południowego skrzydła bocheńskiego magistratu, samochód dla OSP Kolanów i samochód przeznaczony do transportu mieszkańców do punktu szczepień przeciw COVID-19.

Podział 1 mln zł z nagrody

Tak podzielono 1 mln zł:

  • przystosowanie pomieszczeń w południowym skrzydle budynku Urzędu Miasta do obsługi stron umożliwiające zachowanie dystansu społecznego celem zmniejszenia ryzyka zakażeń COVID-19 – 680 tys. zł;
  • dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolanów – 200 tys. zł;
  • zakup samochodu użytkowego z przeznaczeniem do transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień przeciw COVID-19 – 120 tys. zł.

Pierwsze podejście do takiego podziału środków urzędnicy wykonali już miesiąc temu. Radnych nie przekonała jednak argumentacja. Bezsporną kwestią były pieniądze na samochód dla OSP Kolanów, ale dwie pozostałe pozycje wzbudziły kontrowersje. Temat podziału nagrody odłożono na kwiecień, a urzędnicy dopisali nowe uzasadnienie.

Nowe uzasadnienie do podziału środków

Uzasadnienie ws. zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń w południowym skrzydle budynku Urzędu Miasta do obsługi stron umożliwiające zachowanie dystansu społecznego celem zmniejszenia ryzyka zakażeń COVID-19”:

Obecny stan lokalowy Urzędu Miasta Bochnia jest niespełniający przyjętych reguł w czasie wydawanych obostrzeń dotyczących zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem. Urząd dysponuje od roku południowym skrzydłem budynku, który nie jest obecnie wykorzystywany. Pomieszczenia budynku są w złym stanie technicznym. Zasadnym jest aby zadysponować wolne pomieszczenia umożliwiając odpowiednie rozmieszczenie pracowników. Jednym z podstawowych celów jest umożliwienie przyjmowania stron w warunkach gdzie zmniejsza się kontakt z pracownikami oraz dostosowaniem toalety do wymagań osób z dysfunkcją ruchową. W obecnym stanie lokalowym w pomieszczeniach gdzie przebywa nawet czterech pracowników przyjmowane są strony przychodzące z zewnątrz. Taka forma obsługi klienta prowadzi do częstych zachorowań wśród pracowników”.

Uzasadnienie ws. zadania pn. „Zakup samochodu użytkowego z przeznaczeniem do transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień przeciw COVID-19”:

W związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „Najbardziej odporna gmina” konieczne jest utworzenie zadań budżetowych umożliwiających wydatkowanie otrzymanych środków w sposób wpisujący się w ogólnoświatową walkę z pandemią wywołaną COVID-19. W czasie trwania pandemii tutejszy urząd realizował zadania przeciwdziałające zakażeniom między innymi poprzez transport mieszkańców, w tym niepełnosprawnych do punktów szczepień, dowożenie środków odkażających oraz działania promujące profilaktykę. Do wykonania tych zadań wymagany jest samochód dostosowany do pełnienia niniejszych funkcji. Obecny samochód będący w dyspozycji Urzędu jest w złym stanie technicznym i może nie przejść kolejnego badania technicznego. Samochód z uwagi na duży stopień wyeksploatowania jest awaryjny, co podnosi koszty jego utrzymania. Reasumując, aby Urząd mógł dalej realizować stawiane przed nim zadania wymagana jest niezwłoczna jego wymiana”.

Radny J. Lysy: „Sedno jest beznadziejne”

Przed głosowaniem podczas kwietniowej sesji radni wymienili jeszcze swoje poglądy w tym temacie.

Jak bumerang wróciła uchwała zaproponowana i zdjęta z porządku obrad na poprzedniej sesji (właściwie chodzi o fragment uchwały – przyp. red.), a co jest najgorsze: bumerang jest mocno stępiony, bo ciągle jest ten sam podział pieniędzy, które uzyskali mieszkańcy za swoją obywatelską postawę powszechności szczepień. Natomiast nic nie zmieniło się w sposobie myślenia urzędników, a szczególnie najważniejszego urzędnika – powiedział radny Jerzy Lysy.

Treść uzasadnienia tych samych kwot 680 tys. zł na remont i 120 tys. zł na zakup samochodu została sformułowana przez innego literata, na pewno ładniej, natomiast sedno zostaje takie samo – sedno jest beznadziejne – dodał Jerzy Lysy.

Burmistrz uzasadnia podział środków

Oczywiście każdy może mieć własne zdanie na temat priorytetów. Można również różnie podchodzić do tego proponowanego przez nas rozdzielenia środków. Pan radny Lysy ma do tego całkowite prawo. Natomiast bardzo serdecznie państwa proszę o to, żebyście przychylili się do naszego wniosku, bo te środki w moim głębokim przekonaniu są rozsądnie rozdysponowane – mówił Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Celowość zakupu samochodu jest wyraźna, z tego względu, że do chwili obecnej realizowaliśmy potrzebę np. dowiezienia osób, które chcą się zaszczepić wynajmując transport prywatny. Jeśli z kolei chodzi o budynek to trzeba wziąć pod uwagę naprawdę trudne warunki pracy w niektórych wydziałach. (Warto) również wziąć pod uwagę drugą stronę medalu, jeśli chodzi o przyjmowanie stron. Strony w urzędzie miasta są obsługiwane w niekomfortowej sytuacji, kiedy jedna osoba słucha co ma do powiedzenia druga osoba. Nie są to warunki, które należałoby pielęgnować. Przytrafiło się tak, że skrzydło po BZUK-u zostało zwolnione i wydaje mi się, że jest to dobry moment na to, żeby rozluźnić atmosferę w głównym budynku wykorzystywanym przez urząd miasta i przenieść część pracowników do wyremontowanych pomieszczeń po BZUK-u – uzasadnił burmistrz Stefan Kolawiński.

Przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz zapytał jakie środki wydatkowano na wynajem taksówek, ale nie doczekał się odpowiedzi.

Sprzęt dla przychodni zamiast auta?

Gdybyśmy wierzyli w te uzasadnienia do uchwał to wszystkie uchwały przechodziłyby jednogłośnie. Nie kwestionuję stylu tego literackiego uzasadnienia, ani nie kwestionuję potrzeby zakupu nowego samochodu dla urzędu miasta, ani nie kwestionuję pilnej potrzeby wyremontowania tych obiektów, które stoją bezużyteczne. Natomiast robienie tego za środki nagrodowe, nagrody w tak delikatnej materii, uważam, że jest to duża niestosowność. Spotkało się to z oburzeniem wielu środowisk, bo to nie jest tylko widzimisię naszego klubu – mówił Jerzy Lysy.

Radny Jerzy Lysy powiedział, że według niego lepszym pomysłem na zagospodarowanie nagrody byłoby przeznaczenie środków na zakup sprzętu dla szpitala lub miejskiej przychodni. Zaproponował również wniosek, aby przedmiotem podziału na tej sesji było tylko 200 tys. zł na zakup pojazdu dla OSP Kolanów, ale przewodniczący rady nie przedstawił go do głosowania.

Przewodniczący wierzy w uczciwość urzędników

Z własnej autopsji i z innych informacji, które do mnie docierały w okresie pandemii wiem, że wiele osób ze względu na to, że skorzystanie z miejskiego samochodu było związane z pewnymi perturbacjami, nie można było tego robić od razu, czy zgodnie z umówionym terminem szczepienia i wiele tych osób korzystało z własnych samochodów, a zwłaszcza wiem o osobach, które poruszały się na wózku i muszą mieć specjalne samochody, żeby jeszcze ze sobą wziąć wózek. Nie jest to tak, że to nie ma żadnego znaczenia i zupełnie odchodzimy od tematu. Są rzeczywiste potrzeby mieszkańców naszego miasta, że w sytuacjach trudnych kiedy ewentualnie ta pandemia może się jeszcze powtórzyć – o tym nie wiemy – będą takie potrzeby i żeby ci mieszkańcy rzeczywiście nie musieli korzystać z własnego transportu, bo miasto jest zobowiązane, żeby to wykonywać – stwierdził radny Edward Dźwigaj.

Nie oceniam tych wydatków, mam nadzieję, że one będą służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta i że ci którzy będą potrzebowali będą dowożeni tylko do placówki, gdzie zostaną zaszczepieni, a nie będzie on używany w innych celach. Wierzę w uczciwość urzędników, którzy będą korzystali z tego samochodu – skomentował na koniec dyskusji Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia. – Jak samochód będzie wykorzystywany w innych celach to wtedy będziemy interweniować – dodał.

15 radnych poparło zmianę budżetu

Ostatecznie uchwałę zmieniającą budżet podjęto decyzją większości radnych. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 15 radnych, 1 osoba była przeciwko, a 4 wstrzymały się od głosu.

Wyniki głosowania ws. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2022:

za (15): Marta Babicz, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (1): Jerzy Lysy;

wstrzymali się (4): Jan Balicki, Stanisław Dębosz, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

nieobecna (1): Zenona Banasiak.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc