R e k l a m a

Praca dla Ukraińców. Posłanka Szczurek-Żelazko o rządowym pomyśle systemu teleinformatycznego

-

Chodzi o wsparcie obywateli Ukrainy w znalezieniu pracy, ale też o wsparcie pracodawców w znalezieniu odpowiednich pracowników – wyjaśniała w sejmie Józefa Szczurek-Żelazko, prezentując w imieniu klubu PiS stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Reprezentująca nasz okręg wyborczy parlamentarzystka zwróciła uwagę: – Obywatele Ukrainy, którzy dotarli do naszego kraju, uciekając przed zagrożeniem wojennym, przed wojną, uzyskali pomoc w naszym kraju. W pierwszych miesiącach skupiliśmy się na zapewnieniu podstawowej pomocy w zakwaterowaniu, w wyżywieniu, zabezpieczeniu podstawowych potrzeb socjalnych. W tej chwili, już w trzecim miesiącu, kiedy wspieramy Ukraińców, pojawiają się nowe problemy.

Jak wyjaśniła Józefa Szczurek-Żelazko, konieczna nowelizacja ustawy „dotyczy wsparcia zarówno pracowników obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski, jak i pracodawców”. – Chodzi o wsparcie ich w znalezieniu pracy, ale też o wsparcie pracodawców w znalezieniu odpowiednich pracowników. Do tej pory nie istniał żaden zbiór informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych obywateli Ukrainy, który mógłby służyć pracodawcom do znalezienia pracowników o pożądanym profilu. Dotyczy to uchodźców wojennych, ale również pozostałych obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posłanka przekazała, że „system teleinformatyczny zawierać będzie różne funkcjonalności pozwalające m.in. na przetwarzanie, czyli wprowadzenie, gromadzenie, usuwanie ofert pracy, przetwarzanie, gromadzenie i usuwanie np. informacji dotyczących kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, dokonywanie analiz tych informacji w celu przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy”.

– Osoba, która będzie poszukiwała pracy, może założyć sobie profil użytkownika, zawierający zbiór danych identyfikujących pracownika z przyporządkowanymi zasobami systemu – dodała Szczurek-Żelazko.

System ma być dobrowolny. – Ze względu na wrażliwość danych, które będą gromadzone w tym systemie, osoby, które będą decydowały się na korzystanie z systemu, mają prawnie zabezpieczone prawa związane z ochroną danych osobowych – podkreśliła posłanka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia