Trzy osoby ze statuetkami stowarzyszenia „Amicus Hominis”

-

W środę w kompleksie Panorama w Starym Wiśniczu zorganizowano bal osób niepełnosprawnych z Małopolski. Podczas wydarzenia wręczono statuetki stowarzyszenia „Amicus Hominis”.

W balu uczestniczyły osoby niepełnosprawne z różnych ośrodków: od Stróż i Siółkowej k/ Gorlic, po Kraków os. Górali 19 i Łyszkowice k/Proszowic, Muchówkę, Łapanów (łącznie 11 placówek w tym Dom Dziecka i SOSW z Bochni).

W koordynację i współorganizację spotkania różnych środowisk osób niepełnosprawnych włączyli się: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Proszówek.

Przybyłych gości powitali gospodarz Restauracji „Panorama” Krzysztof Kołodziejczyk oraz kierownik WTZ z Proszówek Edward Firek, a uroczystego otwarcia balu dokonał starosta bocheński Adam Korta.

Po kilku godzinach dobrej zabawy wręczono statuetki i wyróżnienia za pracę społeczną, charytatywną i samorządową na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku kapituła statuetki stowarzyszenia „Amicus Hominis” postanowiła uhonorować i wyróżnić statuetką trzy osoby: Jacka Tyrkę, Zbigniewa Rojka i Genowefę Wyszkowską (osobiście statuetkę odebrał tylko Jacek Tyrka, pozostałe osoby z przyczyn zdrowotnych były nieobecne).

Za pośrednictwem mediów stowarzyszenie „Amicus Hominis” i WTZ Proszówki składają serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim laureatom statuetki za wieloletnią współpracę, życzliwość i pomoc, a w sposób szczególny Edycie i Krzysztofowi Kołodziejczykom, którzy z własnych środków w całości sfinansowali ten bal. Organizatorzy zwracają uwagę, że Edyta i Krzysztof Kołodziejczykowie od wielu lat pomagają osobom niepełnosprawnym, dzieciom, instytucjom nie dla blasku fleszy, ale z potrzeby serca i chęci dzielenia się z innymi owocami swojej pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023