🔸 Ubezpieczenie na życie bez karencji – jak działa?

Kupując ubezpieczenie na życie, warto pamiętać, że nie zawsze będzie ono działało od pierwszego dnia. To ograniczenie nazywa się karencją – to przez nią można nie otrzymać świadczenia, jeśli wypadek zdarzył się w czasie jej trwania. Czym dokładnie jest karencja i czy można znaleźć ubezpieczenie, której jej nie zawiera?

Karencja – co to oznacza?

Karencja to czas, który upływa od momentu podpisania umowy o zakupie ubezpieczenia do rozpoczęcia jego działania. Mówiąc wprost, nie od pierwszego dnia po zakupie ubezpieczenia jesteś objęty polisą. Oznacza to tyle, że jeśli wypadek wydarzy się właśnie wtedy, ubezpieczyciel nie wypłaci ci odszkodowania. Warto zapoznać się z długością karencji podczas wyboru ubezpieczyciela – najczęściej taka informacja zawarta jest w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Okresy karencji różnią się czasem trwania, ale z reguły jest to dość długi okres – może wynosić od kilku miesięcy do nawet dwóch lat! 

Po co ubezpieczycielom karencja?

Okres karencji to przede wszystkim zabezpieczenie dla ubezpieczyciela przed próbami wyłudzenia. Zdarza się niestety tak, że osoby kupujące polisę, chcą po bardzo krótkim okresie opłacania składek otrzymać dużą kwotę odszkodowania. Łatwo wyobrazić sobie, co działoby się, gdyby takiego okresu nie było – dla wielu osób byłoby to spore pole do nadużyć. Ubezpieczeń na życie można mieć kilka, dlatego dla części ubezpieczonych wyłudzenia mogłyby stanowić sposób na bogacenie się. 

Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują ten okres zabezpieczenia, a niektórzy mają jasno sprecyzowane sytuacje, w których obowiązuje. Najczęściej okres ten obejmuje: 

 • urodzenie dziecka, 
 • operację chirurgiczną,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • samobójstwo,
 • śmierć dziecka, współmałżonka lub teścia/teściowej,
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Istnieje coś takiego jak ubezpieczenie na życie bez karencji, ale najczęściej nie jest ono tak korzystne, jak polisa uwzględniająca ten okres. Często suma wypłaty jest o wiele niższa, a czas trwania umowy krótki. Karencji nie ma także w przypadku ubezpieczeń grupowych – np. w pracy. Można uniknąć tego okresu „przejściowego”, gdy zmienia się ubezpieczyciela. Jeśli umowa została zawarta wcześniej, wystarczy wykonać badania medyczne i uiścić składkę.

Wyłączenie odpowiedzialności a karencja

Innym rodzajem zabezpieczenia, które stosują firmy ubezpieczeniowe jest tzw. wyłączenie odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których mimo uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Najczęściej należą do nich:

 • śmierć wskutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
 • śmierć wskutek brania udziału w zamachu terrorystycznym,
 • śmierć wskutek brania udziału w zamieszkach, bójkach i rozbojach,
 • śmierć wskutek samobójstwa lub samookaleczenia,
 • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
 • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku brania udziału w bójce, zamieszkach lub rozbojach,
 • uszczerbek powstały w wyniku popełniania czynu zabronionego.

Zbiór sytuacji, które należą do wyłączenia odpowiedzialności najczęściej można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najnowsze materiały Partnerów

X