Powiat Bocheński. Jest już najnowszy „Raport o stanie powiatu”

-

Zarząd Powiatu w Bochni przygotował raport o stanie powiatu bocheńskiego za 2021 rok. Dokument jest dostępny w internecie (plik .pdf). Będzie dyskutowany na sesji rady powiatu zaplanowanej na 26 maja.

Zgodnie z art. 30a, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) „Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.”

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu bocheńskiego mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Wzór zgłoszenia oraz listy poparcia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego znajduje się tutaj. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 25.05.2022 r. na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, pokój nr 1 – decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy.

Debata nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego za 2021 rok została zaplanowana na dzień 26.05.2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zobacz:

RAPORT O STANIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO za rok 2021 (plik .PDF)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023