R e k l a m a

Uczniowie rywalizowali w konkursie wiedzy o Witoldzie Pileckim

-

W środę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia”, organizowana przez Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce.

Do konkursu zgłosiło się 13 szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. 22 uczestników z klas V-VIII reprezentowało następujące szkoły: PSP im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach, SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, SP 7 im. Jana Pawła II w Bochni, SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, SP im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie, SP im. św. Jana Pawła II w Zbydniowie, SP im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce, PSP im. Św. Jana Pawła II w Łazach, ZSG im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach, PSP im. Janusza Korczaka w Krzeczowie, SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce, PSP im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzezawie oraz PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.

Nad przebiegiem konkursu czuwała jego pomysłodawczyni i koordynatorka Wanda Janta (nauczyciel historii) oraz komisja w składzie: przewodniczący Piotr Milczanowski (IPN Oddział w Krakowie) i członkowie Ireneusz Sobas (Starostwo Powiatowe w Bochni) oraz Piotr Duda (LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku).

Uczestnicy zmierzyli się z testem składającym się z 52 zadań, z którego można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą i pracowitością. Nauczyciele rozbudzili w uczniach ciekawość historyczną i zmotywowali ich do udziału w konkursie.

Laureatami konkursu zostali:

  1. Julia Tylek – SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni,
  2. Piotr Dobranowski – PSP im. gen Leopolda Okulickiego w Okulicach,
  3. Alicja Zelek – SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy.

Wyróżnienie: Emilia Halberda – SP nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Województwo Małopolskie oraz przekazane przez partnerów tj. IPN Oddział w Krakowie, Instytut Pileckiego w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

Organizatorom konkursu zależało na upowszechnieniu wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim, bohaterze Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego. Zainteresowanie historią najnowszą XX wieku rozbudza ciekawość poznawczą i twórcze działania uczniów.

Honorowy patronat nad konkursem objęli córka i syn rtm. Witolda Pileckiego: Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki. Ponadto patronatu udzielił także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz starosta bocheński Adam Korta.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim – V edycja”, współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia