Bochnia. Złożono petycję w sprawie transmitowania obrad komisji Rady Miasta

-

Ponad 300 osób podpisało się pod petycją dotyczącą transmisji z obrad komisji Rady Miasta Bochnia. Za inicjatywą stoi lokalne stowarzyszenie ReaktorB7.

Dokument złożono w magistracie w miniony piątek, 20 maja, a już kilka dni później tematem zajęła się komisja skarg, wniosków i petycji. – Petycja otrzymała 6 głosów za! Wszyscy radni poparli nasz postulat – przekazał ReaktorB7.

Z pozytywną rekomendacją komisji petycja trafi teraz na sesję Rady Miasta (najwcześniej w czerwcu) i tam zapadnie ostateczna decyzja co do losów inicjatywy.


Do tej pory transmitowane są tylko finałowe prace 21 radnych. Dostęp do tego nad czym i jak pracują komisje jest z wielu względów utrudniony. Wśród grup, które skorzystają na tym rozwiązaniu autorzy petycji wymieniają:

  • radnych miejskich – bo mając lepszy dostęp do komisji mogą lepiej się przygotować do sesji i zrozumieć omawiane kwestie odpowiednio wcześniej przed głosowaniem na sesji. Zwiększa to jakość pracy samej Rady Miasta.
  • administracja – bo mogą lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców wyrażane przez radnych i przygotowywać się odpowiednio do działania. Skutkiem jest lepsza i sprawniejsza współpraca między Radą Miasta a urzędnikami i tym samym sprawniejsze funkcjonowanie Bochni.
  • zarządy osiedli – bo mają szansę przygotować się do opiniowania uchwał na sesje Rady Miasta, co jest do tej pory utrudnionym w realizacji ich obowiązkiem.
  • społeczność lokalna – bo może odpowiednio wcześniej dowiedzieć się o decyzjach i działaniach radnych i urzędników, tak żeby mieć szansę na reakcję przed finałową decyzją Rady Miasta. Dodatkowo mając odpowiednią wiedzę odpowiednio wcześnie mieszkańcy mogą włączyć się do współdziałania.
  • media lokalne – bo mają szybszy i szerszy dostęp do informacji, z której swoją pracą mogą współtworzyć opinię publiczną.
  • zwolennicy cyfryzacji – bo nie tylko pandemia pokazała przydatność takich rozwiązań. Wielu mieszkańców nie może obserwować nie mówiąc o uczestniczeniu w pracach komisji, ze względu na godziny pracy poszczególnych komisji.

Sprawność obiegu informacji i tym samym sprawna decyzja, służy sprawnemu miastu. I taki cel przyświeca wnioskodawcom i wszystkim osobom popierającym ten pomysł – podsumowują inicjatorzy apelu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023