R e k l a m a

Blisko 30 milionów dla Powiatu Bocheńskiego. Adam Korta: „Mamy to!” – WIDEO

-

Blisko 30 milionów złotych otrzyma Powiat Bocheński na modernizację dróg powiatowych z Rządowego Funduszu Polski Ład – poinformowały w poniedziałek służby prasowe bocheńskiego starostwa. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę dwóch inwestycji drogowych.

Na odcinkach dróg: Trzciana – Łąkta Dolna, nr 1444K w miejscowości Nieszkowice Wielkie i nr 2081K w miejscowości Leszczyna oraz na odcinkach Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno, Chrostowa – Kamyk i Grabie – Kępanów.

Pierwsze z zadań to rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: nr 2095K Trzciana – Łąkta Dolna, nr 1444K w miejscowości Nieszkowice Wielkie oraz nr 2081K w Leszczynie, gdzie m.in.: droga powiatowa zostanie poszerzona i dostosowana do odpowiedniego obciążenia. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe wraz z kanalizacją, pobocza, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, odwodnienie wraz z przebudową przepustów, rowów i umocnieniem cieku. Wybudowane zostaną mury oporowe, a istniejące zjazdy zostaną przebudowane.

W końcu po kilku latach udało się nam pozyskać niebanalne środki, bo blisko 30 milionów złotych, aby zmodernizować sieć dróg na południu powiatu. To drogi, z których korzystają mieszkańcy, turyści i pielgrzymi. Chce wyrazić słowa uznanie osobom, które zaangażowały się, aby te środki trafiły na Bocheńszczyznę. Dziękuję Pani Poseł na Sejm RP Józefie Szczurek-Żelazko, Panu Posłowi Piotrowi Sakowi. Chce podziękować również kolegom z Zarządu Powiatu, którzy wspierają mnie we wszystkich inwestycjach. Dziękuję radnym powiatowym Małgorzacie Brzegowej oraz Wiesławowi Kukli – podkreśla Starosta Bocheński Adam Korta.

Druga inwestycja będzie realizowana na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno, Chrostowa – Kamyk i Grabie – Kępanów.

Dzięki pozyskanym środkom droga powiatowa zostanie przebudowana i poszerzona, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz wyniesione przejścia dla pieszych.  Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi,  pobocza, rowy, przepusty i zjazdy. Powstanie kanalizacja deszczowa, zamontowane także zostaną urządzenia zapewniające bezpieczeństwo na drodze.

Konieczność realizacji inwestycji wynika ze złego stanu technicznego dróg powiatowych. W wyniku modernizacji tych dróg nastąpi przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników jak również doprowadzenie parametrów drogi do obowiązujących warunków technicznych. Modernizacja dróg będzie miała również wpływ na zwiększenie dostępności terenów przyległych do dróg powiatowych co w konsekwencji zwiększy jakość życia społeczności lokalnej, atrakcyjność inwestycyjną oraz polepszenie dostępności turystycznej powiatu bocheńskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia