Składanie wniosków BO do 15 czerwca

-

Do 15 czerwca trwa nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2023 r.

Przypominamy, że w tej edycji BO do rozdysponowania przez Mieszkańców jest 889 723,34 zł, z czego 700 000 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 000 tys. zł na każde
z 14 osiedli. 189 723,34 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

Wnioski można składać:

  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu;
  • posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:

1. Wejść na epuap.gov.pl.
2. Zalogować się.
3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
5. Wysłać wniosek online.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań.

Zgłaszany projekt musi być zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Każdy projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla. Natomiast projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 25 mieszkańców miasta.

REGULAMIN BO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU

LISTA POPARCIA

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X