🔸 Gmina Bochnia: 6,5 mln na budowę budynku użyteczności publicznej w Baczkowie – WIZUALIZACJA

W Gminie Bochnia powstanie nowy budynek, w którym miejsce znajdą m.in. szkoła podstawowa, remiza OSP oraz siedziba Orkiestry Baczków. Inwestycję wesprze Rządowy Fundusz Polski Ład. Symboliczny czek na kwotę 5,5 mln zł na ręce Wójta Gminy Bochnia przekazał Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP. Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 6,5 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego budynku o powierzchni ok 800 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek będzie pełnił funkcję: szkoły podstawowej, remizy OSP oraz zaplecza społeczno-kulturalnego.

Przewidywana wartość inwestycji: 6,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 5,5 mln zł

Każda z części budynku będzie funkcjonować jak odrębny segment (osobne wejścia, zaplecze itd.)

Szczegółowe przeznaczenie:

Cześć przeznaczona pod funkcję szkoły podstawowej:

 • sale szkolne dla dzieci uczące się w klasach I-III
 • biblioteka szkolna
 • świetlica szkolna, pełniąca również funkcję stołówki z punktem wydawania posiłków
 • zaplecze sanitarno-porządkowe i socjalne

Remiza OSP

 • garaż dla wozu strażackiego
 • zespół szatniowy dla strażaków
 • sala do zebrań
 • zaplecze socjalno-sanitarne

Siedziba orkiestry

 • sala prób
 • zaplecze socjalno-sanitarne
 • magazyn sprzętu

Zagospodarowanie terenu

 • dojścia do budynku
 • miejsca postojowe
 • zieleń urządzona

– To jest dobra wiadomość. Dzięki środkom z funduszu Polski Ład powstanie kolejny obiekt na terenie Gminy Bochnia. Tym razem będzie przeznaczony na potrzeby szkoły podstawowej, ochotniczej straży pożarnej, która od dawna boryka się z brakiem stosownych pomieszczeń oraz dla Orkiestry Baczków – wylicza wójt Marek Bzdek.

Na początku roku odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia wstępnej koncepcji tego obiektu. W spotkaniu uczestniczył Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP, Piotr Dziurdzia Radny Sejmiku, Mariusz Zając Radny Rady Powiatu Bocheńskiego, druhowie z OSP Baczków, dyrekcja Szkoły podstawowej oraz przedstawiciele Orkiestry Baczków.

– Obecnie Orkiestra składa się z 60 członków i grupy dziecięcej Baczkusie. Od kilku lat odnosi ona znaczące sukcesy i przygotowuje coraz to wspanialsze wydarzenia a niestety warunki w których muszą pracować są trudne, bo obecnie funkcjonują w dwóch maleńkich pomieszczeniach. Sporo prób odbywa się w hali sportowej w Łapczycy, ale dzięki tej inwestycji Orkiestra będzie miała do swojej dyspozycji nowoczesne pomieszczenia – cieszy się wójt Marek Bzdek.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Baczkowie również na dzień dzisiejszy nie dysponuje wystarczającym zasobem pomieszczeń. Muszę również myśleć perspektywicznie, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, Baczków systematycznie się rozbudowuje, w szkole przybywa uczniów więc jest potrzeba aby powiększyć przestrzeń będącą do dyspozycji szkoły – wskazuje gospodarz gminy.

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to, abyśmy to dofinansowanie otrzymali a w szczególności dziękuję Panu Wiesławowi Krajewskiemu Posłowi na Sejm RP, który wspiera Gminę Bochnia, Panu Piotrowi Dziurdzia Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego oraz Mariuszowi Zającowi Radnemu Rady Powiatu Bocheńskiego. Dla nas to jest ważna i duża kwota – dodaje wójt Marek Bzdek.

Najnowsze materiały Partnerów

X