R e k l a m a

Niepołomice i Wieliczka łączą siły, by wspólnie rozwijać strefy inwestycyjne

-

Burmistrzowie Niepołomic i Wieliczki Roman Ptak i Artur Kozioł podpisali list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy przy rozwoju stref inwestycyjnych działających na terenie obu gmin.

Porozumienie podpisano podczas odbywającej się wczoraj na Zamku Królewskim w Niepołomicach specjalnej konferencji naukowej „Strefy aktywności gospodarczej a zarządzanie w samorządzie terytorialnym”.

W podpisanym liście intencyjnym Niepołomice i Wieliczka zobowiązały się m.in. do:

  • powołania podmiotu zarządzającego Niepołomicką Strefą Inwestycyjną i Wielicką Strefą Aktywności Gospodarczej,
  • opracowania wspólnej oferty inwestycyjnej,
  • wspólnych działań promocyjnych,
  • wspólnych działań w dziedzinie poprawy sieci transportowej, logistycznej oraz infrastruktury technicznej.

Podpisany dokument wpisuje się w filozofię i przesłanie wczorajszej konferencji:

Zadaniem władz gminnych jest kreowanie rozwoju lokalnego, między innymi poprzez mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności. Przedsiębiorczość lokalna, w którą angażuje się samorząd gminny, może przejawiać się dążeniem do poprawy warunków dla biznesu przy wykorzystaniu takich instrumentów jak: gromadzenie terenów, udostępnianie infrastruktury, strefowanie, doskonalenie przepisów lokalnych, poprawa estetyki lokalnego krajobrazu, przyciąganie biznesu z zewnątrz, rozwijanie istniejącego biznesu oraz popieranie innowacji i przedsiębiorczości, rozwój inkubatorów rozwoju, parków technologicznych i biznesowych, stref aktywności gospodarczej” – podkreślono prezentując tematykę spotkania.

W opisie konferencji czytamy również:

„We współczesnym zarządzaniu samorządowym coraz więcej znaczenia nabierają zdolności menedżerskie rozumiane jako umiejętność tworzenia klimatu sprzyjającego twórczej aktywności i motywowaniu do realizacji sprecyzowanych celów. Władze gminne w roli menedżera aktywizującego rozwój gminy podejmują odpowiedzialność za kreowanie przedsiębiorczości w stopniu wykraczającym poza bieżące potrzeby, kierując się wizją rozwoju gminy, którą wcześniej uzgodniły w trybie partycypacyjnym ze wspólnotą lokalną. A zatem, jednym z obszarów przedsiębiorczego zarządzania gminą jest tworzenie klimatu przedsiębiorczości i innowacyjności opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym rozumianym jako współpraca gminy z podmiotami komercyjnymi, w tym z zewnętrznymi inwestorami.”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia