Nowy Wiśnicz. Za 7,5 mln zł przerobią budynek katechetyczny na przedszkole

-

Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą Stanisław Oleksy Zakład Remontowo – Budowlany ”BUDOLEX” z siedzibą w Ujanowicach na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku katechetycznego do pełnienie funkcji przedszkola w miejscowości Królówka.” 
Zadanie dofinansowane jest z rządowego programu Polski Ład.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku katechetycznego wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek użyteczności publicznej – przedszkole z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, gazową wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej do układu pomiarowego w ogrodzeniu, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem do cieku wodnego „Potok Polanka”, przebudowę odcinka sieci gazowej, budowę układu komunikacyjnego, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, obiektów małej architektury, przebudowę budynku gospodarczego w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczenie i zamontowanie wyposażenia oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy planowany jest do dnia 31.01.2024 r. Wartość  wykonania prac opiewa na kwotę 7 549 000,00 zł brutto.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023