R e k l a m a

W brzeskim szpitalu zmodernizowano pomieszczenia POZ

-

W Szpitalu Powiatowym w Brzesku zakończyły się prace modernizacyjne pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym Poradni Dziecięcej oraz gabinetów niektórych Poradni Specjalistycznych zlokalizowanych w obrębie pierwszego piętra. W poniedziałek zorganizowano uroczyste oddanie zrealizowanej inwestycji.

W ramach inwestycji wykonano gruntowną modernizację gabinetów lekarskich, pomieszczeń POZ i Poradni Specjalistycznych, wymienione zostały instalacje, armatura, zmieniono okładziny, wymieniono wyposażenie gabinetów, zakupiono nowoczesny aparat USG oraz niezbędny sprzęt. Modernizacji poddane zostały również korytarze, poczekalnie oraz drzwi do pomieszczeń.

Zainstalowano system kolejkowy wraz z wyświetlaczami przy gabinetach lekarskich oraz elektrozamki do pomieszczeń. Zamontowano również udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym pętle indukcyjne, plan tyflograficzny, linie naprowadzające, punkty wzmożonej uwagi, tabliczki z napisami brajlem, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym w samodzielnym poruszaniu się po przychodni.

Łączny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł blisko 1 800 000 zł. Na tę kwotę składa się wkład własny szpitala w wysokości ponad 1 200 000 zł oraz dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach projektu Dostępność Plus dla POZ w wysokości 553 931,59 zł przekazanej z Ministerstwa Zdrowia.

Realizację zadania wsparli również sponsorzy: Grupa Azoty S.A. z Tarnowa oraz firma GRANIT Sp. z. o.o. z Brzeska.

W prezentacji nowych inwestycji udział wzięli m.in. Ryszard Pagacz – wicewojewoda małopolski, Marta Malec-Lech – członek zarządu województwa małopolskiego, Andrzej Potępa – starosta brzeski, Maciej Podobiński – wicestarosta brzeski, Kazimierz Brzyk – przewodniczący rady powiatu brzeskiego, Justyna Wójtowicz-Woda – wiceprzewodnicząca rady powiatu brzeskiego i członek zarządu Grupy Azoty PKCH oraz członkowie rady powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Brzeskiego.

Dyrektor szpitala Alicja Syty i starosta brzeski Andrzej Potępa wyrazili podziękowania dla wszystkich przybyłych gości za zaangażowanie i działania na rzecz szpitala. Szczególne słowa uznania skierowane zostały do posłanki Józefy Szczurek-Żelazko, która niezmiennie pełni rolę ambasadora SPZOZ w Brzesku wspierając rozwój placówki. Ze względu na swoje obowiązki nie mogła jednak osobiście uczestniczyć w poniedziałkowym spotkaniu.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych – Złotego Krzyża Zasługi.
Jest to najwyższe odznaczenie nadawane osobom, które mają zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Złoty Krzyż Zasługi za działania podejmowane w związku z pandemią Covid-19 otrzymali:

  • Danuta Pabian – specjalista ds. epidemiologii SPZOZ w Brzesku,
  • Danuta Martyna-Łuciów – kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Immunodniagnostyki Chorób Zakaźnych,
  • Elżbieta Adamska – pielęgniarka oddziałowa oddziału covidowego w okresie jego funkcjonowania w czasie pandemii,
  • Paweł Dobosz – lekarz kierujący OAiIT w czasie pandemii,
  • Marek Traczyński – lekarz oddziału covidowego w czasie pandemii.

Odznaczenia wręczyli wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz członek zarządu województwa małopolskiego Marta Malec-Lech, którzy jednocześnie podziękowali wszystkim pracownikom szpitala za ich zaangażowanie i pracę w trudnym czasie pandemii.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia