R e k l a m a

Burmistrz Bochni z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

-

W czwartek burmistrz Bochni Stefan Kolawiński otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Bochni za 2021 rok wynika, że dochody zamknęły się kwotą 185 179 512,94 zł, czyli o ponad 17 mln 460 tys. zł więcej niż w 2020 r. Natomiast zrealizowane wydatki wyniosły 177 944 667,52 zł, czyli o ponad 11 mln 126 tys. zł więcej niż w 2020 r. Bochnia za 2021 rok osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 7 234 845,42 zł, przy planowanym deficycie 11 633 812,41 zł.

Na inwestycje wydano w 2021 r. ponad 25,7 mln zł. W zeszłym roku zakończono kilkuletni projekt „Rynek OD-NOWA”, który dotyczył rewitalizacji centrum miasta, a także przebudowę budynków kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych. Wśród znaczących inwestycji był też m.in. ostatni odcinek trasy północno-zachodniej tzw. KN-2.

Wotum zaufania, które opiera się o raport o stanie gminy, poparło 15 radnych, 3 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wynik głosowania ws. wotum zaufania:

za (15): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (3): Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

wstrzymali się (2): Zenona Banasiak, Damian Słonina;

nieobecna (1): Celina Kamionka.

W głosowaniu absolutorium burmistrz otrzymał jeszcze większe poparcie: 19 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”.

Wynik głosowania ws. absolutorium:

za (19): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymał się (1): Bogdan Kosturkiewicz;

nieobecna (1): Celina Kamionka.

Oba głosowania poprzedziły dyskusje, w których uczestniczyli nie tylko radni, ale też mieszkańcy Bochni. Wkrótce na łamach Bochnianin.pl szersza relacja.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc