R e k l a m a

Bochnia. 2 mln zł dotacji na remont kuźni i lodowni na Plantach

-

Bochnia otrzymała ok. 2 mln zł dofinansowania na przebudowę i remont budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych.

Zadanie będzie polegało na przebudowie i remoncie budynków przy ul. Orackiej nr 2 i 4, przy jednoczesnej zmianie sposobu użytkowania obiektów. W tym miejscu ma powstać m.in. kawiarnia, punkt informacji turystycznej i publiczna toaleta. Znajdzie się również miejsce dla organizacji pozarządowych.

Miasto Bochnia otrzymało dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego, w wysokości 2 068 791,93 zł do tego projektu. Przy kosztach kwalifikowanych w wysokości 3 400 897,08 zł i wartości projektu 3 649 776,07 zł. Projekt znajduje się na 3. miejscu listy projektów podstawowych, wyłonionych w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-I.00-12-115/17 tj. Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uzyskując 81.82% pozytywnej oceny merytorycznej – poinformował Andrzej Koprowski z wydziału promocji i rozwoju miasta.

Na razie miasto nie ma zabezpieczonych własnych środków na to zadanie. W projekcie tegorocznego budżetu Bochni burmistrz chciał zapisać 2,5 mln zł, ale przy uchwalaniu budżetu radni prawie wszystkie środki podzielili na inne, mniejsze inwestycje. Teraz konieczne będą kolejne zmiany budżetu miasta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia