Politechnika Krakowska będzie wspierać kształcenie zawodowe w ZS nr 1 w Bochni

-

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni będzie współpracował z Politechniką Krakowską. Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju edukacji technicznej młodzieży kształcącej się w placówce. Głównym celem umowy jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

W spotkaniu uczestniczyli starosta bocheński Adam Korta, przewodnicząca rady powiatu Bernadetta Gąsiorek, wicestarosta Ryszard Drożdżak, dziekan wydziału mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, dyrektor szkoły Jan Balicki oraz Wiesław Mucha – kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 1 w Bochni.

– Z radością przyjąłem fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej ze szkołą zacieśnia się. Uczelnia będzie wspierać szkołę oraz lokalną społeczność. To duża szansa dla naszej młodzieży dająca możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń — mówi Adam Korta starosta bocheński

Umowa zakłada możliwość m.in. uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych w Wydziale Mechanicznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież będzie mogła rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału i uczestnictwo w organizowanych tam dla nich zajęciach. Efektem współpracy będzie także możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Porozumienie zakłada podjęcie współpracy z technikum, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechatronik, informatyk, chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2023