R e k l a m a

Nowe stawki w MPWiK. Drożej za wodę i odprowadzenie ścieków

-

Od 1 lipca klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni obowiązują nowe stawki opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Podwyżki wyniosły odpowiednio ok. 1 proc. i ok. 6 proc.

Klientami MPWiK są mieszkańcy Bochni i miejscowości w gminie Bochnia: Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki, Słomka, Krzyżanowice.

Zgodnie z obecnymi przepisami stawki proponowane przez spółki wodociągowe nie muszą być zatwierdzane przez rady gmin. Spółka przedstawia propozycje taryf na 3 lata do przodu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wprowadza nowe stawki po ich zatwierdzeniu.

W MPWiK obowiązuje kilkanaście grup taryfowych, które różnią się m.in. zamówioną usługą (woda, ścieki lub woda i ścieki), sposobem liczenia (np. wodomierz główny, podlicznik, ryczałt), czy okresem rozliczeniowym (1 lub 2 miesięczny). Stawki za wodę i odprowadzenie ścieków w każdej grupie taryfowej są takie same. Różnice występują w opłacie za abonament.

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. stawka za 1 m3 wody wynosiła 4,74 zł brutto, a za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,05 zł brutto.

Nowe stawki – obowiązujące od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. – wynoszą:

  • woda: 4,78 zł brutto (4,43 zł netto) – ok. 1% podwyżki;
  • ścieki: 7,46 zł brutto (6,91 zł netto) – ok. 6% podwyżki.

Niewielkiemu zwiększeniu uległy też stawki opłaty abonamentowej. Do 30 czerwca wynosiły od 5,83 zł do 24,95 zł, a od 1 lipca wynoszą od 5,90 zł do 25,06 zł.

Za rok (od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.) taryfy mają ulec ponownym zwiększeniom. Stawka za wodę ma wynosić 4,84 zł brutto, a za odprowadzenie ścieków będzie trzeba płacić 7,47 zł brutto.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia