Uczniowie „Mechanika” szlifują wiedzę w firmach chłodniczych

-

Bolarus, Igloo, Mawi i CEBEA to firmy chłodnicze, w których od ubiegłego roku trwa kształcenie dualne dla uczniów bocheńskiego „Mechanika”. Dzięki podpisaniu kolejnej umowy i dobrej współpracy, nauka we wspomnianych firmach będzie kontynuowana. Uczniowie Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji będą mogli łączyć naukę w szkole z praktykami zawodowymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na pracę w jednym z największych segmentów gospodarki światowej. Chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła zdominują na dziesiątki lat rynek instalacyjny na całym świecie w związku ze zmianami klimatycznymi i przyspieszonym odejściem od węgla i gazu.

Kształcenie dualne opiera się na ścisłej kooperacji pomiędzy szkołą a zakładem pracy. Wprowadzenie go w naszej szkole potwierdza, że nauka pod okiem ekspertów i praktyków może dać w przyszłości w pełni wykwalifikowanego, potencjalnego pracownika – zaznacza starosta bocheński Adam Korta.

W programie nauczania uwzględniono zagadnienia związane z działaniem, budową i instalacją pomp ciepła. To urządzenia, które zdominują sposób ogrzewania i chłodzenia domów oraz budynków w Europie.

W kontekście podejmowania życiowych decyzji, nauka w klasie „Technik chłodnictwa i klimatyzacji” to w 100 proc. pewna inwestycja. Specjaliści w tej dziedzinie będą w najbliższych latach poszukiwani na równi z programistami. Znaczenie nowoczesnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, kriogenicznych i pomp ciepła rośnie z dnia na dzień. To efekt zmian klimatycznych, a także radykalnej decyzji Unii Europejskiej o odejściu od rosyjskich paliw kopalnych – mówi Elwira Bohdanowicz, prezes Bolarus.

Nauczanie w klasie „Technik chłodnictwa i klimatyzacji” gwarantuje wiele możliwości podjęcia pracy. Urządzenia, które produkują firmy z naszej branży są wypełnione elektroniką, monitorowane i sterowanie zdalnie przez internet oraz napędzane energią z fotowoltaiki – wyjaśnia Robert Bialik, prezes IGLOO.

W podpisaniu porozumienia wzięli udział: Elwira Bohdanowicz i Bogusław Gąsiorek – prezesi Bolarusa, Robert Bialik – prezes firmy IGLOO, Bogumił Stęplewski prezes CEBEA, Władysław Dziedzic – właściciel firmy MAWI, władze powiatu bocheńskiego – starosta Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak oraz Jan Balicki – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni.

Umowa została podpisana do grudnia 2026 r.


Klasa „Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji” w Zespole Szkół Nr 1

Uczeń uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności z obszarów: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, termodynamiki, automatyki, montażu elementów mechanicznych i elektrycznych. Uzyskanie kwalifikacji (EE.15 i EE.16) pozwali na wykonywanie szeregu poszukiwanych na rynku prac związanych z urządzeniami i instalacjami klimatyzacyjnymi oraz pompami ciepła:

  • montowanie i uruchamianie,
  • ocena stanu technicznego,
  • obsługa i konserwacja,
  • naprawa i modernizacja,
  • organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją,
  • demontaż urządzeń.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023