R e k l a m a

2 mln zł dla powiatu bocheńskiego na modernizację drogi w Drwini

-

2 mln zł otrzymał powiat bocheński z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na modernizację drogi powiatowej w Drwini.

Inwestycja ta to kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej relacji Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia, po wykonanej wcześniej rozbudowie odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej w Drwini i budowie nowego mostu na rzece Drwinka, w Ispini – wyjaśnia starosta Adam Korta.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona i dostosowana do obowiązujących parametrów technicznych, powstanie ciąg pieszo-rowerowym, a pobocza zostaną utwardzone. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną, zjazdy indywidualne i publiczne oraz odwodnienie drogi.

Modernizacja drogi powiatowej w Drwini wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz polepszenie dostępności komunikacyjnej przyległych terenów. W projekcie uwzględniono również rozwiązania dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zastosowanie tzw. cichych nawierzchni bitumicznych, co znacznie ograniczy hałas.

Program Inwestycji Strategicznych był skierowany do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024