Bochnia. II i III etap budowy połączenia z autostradą A4 coraz bliżej

-

Nie ma żadnych wątpliwości, że dopiero dokończenie połączenia węzła autostradowego A4 „Bochnia” z drogą krajową 94 oraz wykonanie na północy połączenia z drogą wojewódzką 965 sprawi, że będzie można mówić o pełnowartościowej północno-wschodniej obwodnicy miasta. Dzisiaj w Krakowie uroczyście podpisano umowy dotyczące sfinansowania prac projektowych tych dwóch odcinków.

Stronami trójstronnego porozumienia są Województwo Małopolskie, Powiat Bocheński oraz Miasto Bochnia. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, radni województwa Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia, starosta Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak oraz Stefan Kolawiński Burmistrz Bochni.

Podpisano dwie umowy, dotyczące sfinansowania prac projektowych II i III etapu „łącznika autostradowego”.

II etap to dokończenie już wybudowanej na południu nitki – od nowo powstałego ronda na ulicy Krzeczowskiej do ulicy Brzeskiej (będzie potrzebna budowa wiaduktu nad torami kolejowymi).

Natomiast III etap skomunikuje węzeł autostradowy od północy z ul. Proszowską (DK 965) – zupełnie nowa droga (2,4 km) będzie prowadzić wzdłuż autostrady A4 w kierunku zachodnim (konieczna budowa mostu na Rabie).

Dzisiejsze porozumienie zakłada partycypowanie przez samorządy w kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla obu zadań. Powiat Bocheński i Miasto Bochnia przeznaczą na ten cel prawie po 135 tys. zł, zaś Województwo Małopolskie prawie 270 tys zł. Całkowite koszty tych prac będą wyższe (1,8 mln zł) ale zadanie będzie również dofinansowane ze środków unijnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023