R e k l a m a

Adam Korta odznaczony medalem wdzięczności Fundacji im. Brata Alberta

-

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Cerekwi odbyły się obchody dnia patrona Fundacji im. Brata Alberta. W tym roku były one wyjątkowo uroczyste, gdyż połączone z jubileuszem 35-lecia istnienia Fundacji.

Prezes Fundacji im. Brata Alberta Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wykorzystał tę okazję, by wręczyć Medal Wdzięczności „Dobroczyńcom za Serce i Miłość” staroście Adamowi Korcie za szczególny upór przy tworzeniu domu opieki. Medal to nagroda, którą Zarząd Fundacji przyznaje osobom szczególnie zaangażowanym i poświęcającym się na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które pomagają i obejmują opieką działalność Fundacji.

ŚDŚ w Cerekwi otwarto w marcu br. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat sześćdziesiątych, początkowo pełnił funkcję szkoły podstawowej, a następnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoły Życia. Po przeniesieniu placówki do Bochni, przez 18 lat obiekt stał niezagospodarowany. Dzięki środkom zewnętrznym z MRiPS w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” pozyskanym przez Powiat Bocheński udało budynek gruntownie wyremontować.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc