R e k l a m a

Ostrzeżenie: Susza hydrologiczna w zlewni Raby

-

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w zlewni rzeki Raba od zbiornika Dobczyce do ujścia.

W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Raby od zb. Dobczyce do ujścia spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (średnia z najmniejszych przepływów rocznych).

Takie ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego.

Susza hydrologiczna

To występujący w następstwie suszy atmosferycznej okres, podczas którego przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich. W przypadku przedłużającej się suszy obserwuje się znaczne zmniejszone zasoby wód powierzchniowych, a także obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych (ich późniejsza regeneracja jest procesem długotrwałym).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia