BO 2023. Do głosowania dopuszczono 50 projektów – LISTA

-

W naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2023 rok wpłynęły 52 propozycje zadań. 50 z nich dopuszczono do głosowania.

Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy, jest bardzo szerokie. Spora ilość projektów dotyczy wymiany, bądź budowy nowego oświetlenia przy bocheńskich ulicach. Wśród pomysłów znalazły się również kwestie bezpieczeństwa w postaci wykonania wyniesionych przejść dla pieszych oraz utworzenia ronda. Pojawiły się także propozycje: rozbudowy istniejących siłowni i placów zabaw, remontu boiska sportowego i parkingu, utwardzenia poboczy oraz budowy chodnika. Kilka projektów dotyczy również estetyki i czystości w Bochni.

Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej projektów pod głosowanie zakwalifikowano 50 z nich – 10 inicjatyw ogólnomiejskich i 40 osiedlowych.

Projekty zakwalifikowane do głosowania:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz stworzenie zielonej siłowni na osiedlu Krzęczków-Łychów – 188 989,50 zł
 • Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni – 189 723,34 zł
 • Organizacja obchodów 100-lecia OSP Chodenice – Bochnia 1923-2023 – 80 000,00 zł
 • Park – strefa aktywności, pięknej zieleni i czystego powietrza – 189 723,34 zł
 • Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Rodzinnym Uzbornia – 30 000,00 zł
 • „Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego – edycja II – 54 600,00 zł
 • Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez modernizację infrastruktury na stadionie MOSiR w Bochni – 73 500,00 zł
 • Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar Holocaustu przy ulicy Niecałej – 59 000,00 zł
 • Zwolnij! Wyświetlacze prędkości z analizą ruchu pojazdów na wjazdowych ulicach miasta – 90 000,00 zł
 • Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Wygoda i Poniatowskiego – 125 000,00 zł

OPISY PROJEKTÓW TUTAJ.

PROJEKTY OSIEDLOWE

 • Remont parkingu przy bloku ul. Karolina 7 (os. Karolina – Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Chodnik strona zachodnio-północna przy bloku Murowianka 27A (os. św. Jana-Murowianka) – 15 000,00 zł
 • Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy (os. Kolanów) – 50 000,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul. Kurów na dz. 4523/1, 4591 (os. Kurów) – 50 000,00 zł
 • Wykonanie remontu boiska do koszykówki wraz z zakupem 13 ławek na placu rekreacyjnym przy ul. Widok na dz. 6802/2, 6801, 6800 (os. Uzbornia) – 50 000,00 zł
 • Remont i wymiana małej architektury na Osiedlu Słonecznym (os. Słoneczne) – 50 000,00 zł
 • Doposażenie Placu Zabaw na Osiedlu Solna Góra (os. Śródmieście-Campi) – 10 000,00 zł
 • Oświetlenie drogi przy ul. Kolanowskiej wzdłuż lasu (os. Kolanów) – 50 000,00 zł
 • Wiata śmietnikowa (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Plac zabaw (os. Smyków) – 50 000,00 zł
 • Dębcza – teren rekreacji i sportu (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000,00 zł
 • Dalsze zagospodarowanie terenu os. Windakiewicza (os. Windakiewicza) – 15 000,00 zł
 • Zakup dodatkowych urządzeń dla placu zabaw na osiedlu Krzęczków-Łychów (os. Krzęczków-Łychów) – 49 999,50 zł
 • Rozbudowa (modernizacja) istniejącego placu zabaw na ul. Murowianka – ul. Brzeźnicka (os. św. Jana-Murowianka) – 49 962,60 zł
 • Ratownictwo wodne oraz usuwanie skutków porywistych wiatrów – zakup sprzętu dla potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice (os. Chodenice) – 50 000,00 zł
 • Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i czystości na osiedlu „Proszowskie” (os. Proszowskie) – 50 000,00 zł
 • Częściowe ogrodzenie placu zabaw (os. Dołuszyce) – 20 000,00 zł
 • Oświetlenie napowietrzne ul. Dołuszyckiej [jeden punkt oświetleniowy] (os. Dołuszyce) – 25 000,00 zł
 • Odwodnienie ścieżki asfaltowej łączącej ulicę Polną z kładką nad KN2 (os. Śródmieście-Campi) – 49 188,00 zł
 • Estetyczna informacja publiczna (os. Niepodległości) – 10 000,00 zł
 • Skrzaty na Niepodległości (os. Niepodległości) – 5 000,00 zł
 • Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszyce ul. Rydla (os. Dołuszyce) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Słoneczne) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Śródmieście-Campi) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. św. Jana-Murowianka) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Dołuszyce) – 50 000,00 zł
 • Utwardzenie placu przy Legionów Polskich (os. Niepodległości) – 35 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dołuszyckiej (os. Dołuszyce) – 49 784,00 zł
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Uzbornia) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Kurów) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Windakiewicza) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Proszowskie) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Niepodległości) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Kolanów) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Chodenice) – 50 000,00 zł
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Śródmieście-Campi) – 50 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa w rejonie dworca PKP w Bochni poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego i monitoring przy ulicy Garncarskiej (os. Proszowskie) – 45 000,00 zł
 • „Wiem więcej lokalnie” – wymiana i uzupełnienie gablot informacyjnych na terenie Osiedla „Proszowskie” (os. Proszowskie) – 5 000,00 zł

OPISY PROJEKTÓWTUTAJ.

PROJEKTY NIEZAKWALIFIKOWANE POD GŁOSOWANIE:

 • Komfortowo na basenie (OGÓLNOMIEJSKI)
 • Pianino publiczne jako dodatkowa forma integracji (os. Śródmieście-Campi)

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu 2022 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2023