Gmina Bochnia. Ponad 850 tys. zł na budowę chodnika w Baczkowie

-

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Baczków, w gminie Bochnia, powstanie kolejny odcinek chodnika. Podpisano już umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, który zrealizuje prace za ok. 850 tys. złotych.

Wykonanie inwestycji współfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (377 tys. zł), ma zostać zrealizowana do 21 grudnia 2022 roku. W przetargu wystartowały trzy firmy, najkorzystniejszą ofertę złożyła Bogdan Bryg WYDOBYWANIE I TRANSPORT PIASKU ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE.

Przebudowa drogi wojewódzkiej będzie polegała na budowie chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych na odc. 040 km 2+084 – km 2+387 oraz wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na odc. 040 km 2+906 – 2+976 (strona prawa) oraz km 2+946 – 2+986 (strona lewa) w następującym zakresie:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Kanalizacja deszczowa
 • Chodnik
 • Zjazdy
 • Poszerzenie i uzupełnienie jezdni o wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
 • montaż znaków drogowych pionowych
 • wykonanie oznakowania poziomego
 • humusowanie i obsianie skarp
 • ułożenie płyt ażurowych wraz z kołkowaniem
 • montaż balustrad ochronnych

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X