R e k l a m a

Rusza 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Bochni. Do podziału ponad 1,4 mln zł

-

W piątek 10 maja ruszy nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2020 r. W tej edycji do rozdysponowania będzie 1 411 457,00 zł, co stanowi 1% wydatków Bochni zawartych w ostatnim rocznym przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

To już piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Bochni. Poprzednie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Na projekty osiedlowe przeznaczona jest kwota 770 000 zł (po 55 000 zł na każde z 14 osiedli), natomiast na projekty ogólnomiejskie – 641 457 zł.

W tym roku procedura zgłaszania i weryfikacji projektów rozpocznie się 10 maja i potrwa do 17 czerwca. Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły od 10 maja do 3 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów. Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Projekty można zgłaszać jako ogólnomiejskie lub osiedlowe. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego typu projektów. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 2 (projekt osiedlowy) lub 25 mieszkańców (projekt ogólnomiejski) miasta.

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu br. zarówno w formie tradycyjnej (do urny), jak i przy wykorzystaniu aplikacji internetowej.

Do pobrania:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia