Małopolska: niemal 7 tys. cudzoziemców więcej

-

Na koniec czerwca tego roku w województwie małopolskim było 87,4 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. To więcej niż na koniec marca 2022 roku.

W marcu 2022 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS w naszym województwie było 80,6 tys. Na koniec czerwca natomiast zarejestrowano 87,4 tys. obcokrajowców.

Na terenie krakowskiego ZUS było ponad 63,6 tys. cudzoziemców. Według danych z sądeckiej placówki zgłoszono do ubezpieczeń 13,4 tys. obcokrajowców. Chrzanowski ZUS miał ich w swoich rejestrach 6,6 tys., zaś oddział ZUS w Tarnowie – 3,7 tys.

W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych w ZUS wciąż są obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich niemal 59,8 tys. (w krakowskim ZUS ponad 40,3 tys., prawie 11 tys. w sądeckim oddziale, w chrzanowskiej placówce – 5,5 tys., natomiast w Tarnowie – niemal 3 tys.). To wzrost w stosunku do ponad 55,4 tys. Ukraińców zgłoszonych w marcu tego roku.

Już ponad milion w kraju

Na koniec czerwca liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w całej Polsce przekroczyła 1 mln 11 tys. osób. W porównaniu do danych z końca marca tego roku to wzrost o blisko 80 tysięcy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023