R e k l a m a

Sanepid: Woda z ujęcia w Siedlcu zdatna do picia tylko po przegotowaniu

-

Uwaga mieszkańcy miejscowości Siedlec, Moszczenica i Chełm: woda z waszych kranów nadaje się do spożycia oraz do celów higienicznych tylko po przegotowaniu!

W próbkach wody pobranych kilka dni temu w Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru „Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C”. Wynosiła ona 510 jtk/1ml – to wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian, ale zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie uzdatnionej w sieci wodociągowej może sugerować jej wtórne zanieczyszczenie. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Siedlec, Moszczenica, Chełm.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia