R e k l a m a

20 lat współpracy Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Saarlouis

-

W połowie sierpnia na terenie powiatu bocheńskiego gościła delegacja z Saarlouis. Głównym powodem wizyty był jubileusz 20-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy powiatami.

Delegaci z Niemiec, na czele ze starostą Patrikiem Lauer, zostali zapoznani z ostatnimi sytuacjami kryzysowymi jakie miały miejsce na terenie Powiatu Bocheńskiego oraz zadaniami i rolą Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli także w spotkaniu w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Goście zwiedzili zrewitalizowaną Bochnię, odwiedzili firmę Wernel Kenkel, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przy najstarszej lipie w Powiecie Bocheńskim, poznali historię tego pięknego drzewa oraz magicznych zakątków Powiatu Bocheńskiego. Goście z Niemiec spotkali się również uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy.

Warto przypomnieć, że 2021 rok był rokiem jubileuszowym, w którym to obchodzone było 20-lecie współpracy obu powiatów. Zaplanowana wcześniej wizyta nie doszła do skutku z powodu ograniczeń związanych z pandemią.

Współpraca partnerska prowadzona jest od ponad 20 lat. Ten czas sprawił, iż nabrała ona wyraźnych kształtów. W tym czasie mogliśmy wymieniać poglądy, uczyć się wzajemnie od siebie, ale również poznawać nasze kraje – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Przypomnijmy: Powiat Saarlouis jest najstarszym w Niemczech, istniejącym w niezmienionej formie od 1816 r., położonym w zachodniej części kraju, przy granicy z Francją i Luksemburgiem. Cechuje go wysoki rozwój gospodarczy – na terenie Powiatu Saarlouis znajdują się m.in. kopalnie węgla, huta stali, port rzeczny oraz zakłady Forda.

Porozumienie o partnerstwie podpisane zostało w czerwcu 2001 roku w Niemczech. Najpierw jednak 26 października 2000 r. decyzję o nawiązaniu stosunków podjęła Rada Powiatu w Bochni, a 7 listopada tego samego roku, identyczna decyzja zapadła w Saarlouis. Ostatecznie 1 czerwca 2001 r. starosta bocheński Ludwik Węgrzyn i jego odpowiednik po stronie niemieckiej, Peter Winter, podpisali umowę o partnerstwie obu powiatów. Podpisana umowa przewidywała ścisłą współpracę obu powiatów w zakresie wymiany kulturalnej, współpracy młodzieży szkolnej, organizacji młodzieżowych i społecznych, wzajemnej pomocy w promocji i rozwoju obu powiatów.

Współpraca obu powiatów koncentrująca się na problematyce europejskiej, kładzie nacisk przede wszystkim na zagadnienia merytoryczne i szkolenia tematyczne z zakresu spraw samorządowych oraz związanych z przedsiębiorczością i zatrudnieniem.

Inicjatywa „Partnerstwo regionów Bochnia – Saarlouis” została dostrzeżona na forum krajowym w 2002 roku zdobywając laur w konkursie Ligi Inicjatyw Powiatowych. Swoje projekty zgłosiło 351 powiatów, a Powiat Bocheński został wyróżniony jako jedyny z Małopolski.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia