🔸 Zapraszamy do branżówki II stopnia i LO dla dorosłych

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie prowadzona jest rekrutacja do szkół z nauką w formie zaocznej w roku szkolnym 2022/23.

  • do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – dla absolwentów gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • do klasy drugiej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • do klasy pierwszej dwuletniej Branżowej Szkoły II Stopnia – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia i zsz – z następującymi zawodowymi kursami kwalifikacyjnymi:
  1. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych; Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.06. prowadzi do tytułu Technik pojazdów samochodowych.
  2. BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji BUD.25. prowadzi do tytułu Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Zajęcia odbywają się bezpłatnie w trybie zaocznym – piątek, sobota.

Zapraszamy!

Najnowsze materiały Partnerów