R e k l a m a

Od września bocheńskie szkoły podstawowe z nowymi nazwami

-

1 września br. z nazw bocheńskich szkół podstawowych zniknie słowo „publiczna”. Uchwały w tej sprawie przegłosowali już radni Rady Miasta Bochnia.

Formalności dokonano w lutym (były to uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych) i kwietniu (uchwały w sprawie zmiany nazw i zmiany aktów założycielskich).

Każda z „Publicznych Szkół Podstawowych” w Bochni (czyli nr 1, 2, 4, 5 i 7) od 1 września 2019 r. będzie nazywała się „Szkoła Podstawowa”.

Nie chcemy różnić się od innych gmin i miast, które już usunęły z nazw swoich szkół słowo „publiczna”. Wystarczy „szkoła podstawowa”, numer i imię patrona. Słowo „publiczna” jest już niepotrzebne – powiedziała w rozmowie z Bochnianin.pl Dorota Palej-Maliszczak, dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.

– „Proponowana nazwa została dostosowana do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). Data wejście w życie projektowej uchwały została przewidziana na dzień 1 września 2019 roku, zgodnie z wejściem w życie ww. rozporządzenia” – napisano w uzasadnieniach do uchwał.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia